2012.09.11

Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie rozwoju i modernizacji procesu standaryzacji w UE, dzięki któremu firmy na terenie Unii będą miały szybszy dostęp do standardowych rozwiązań swoich problemów technicznych. Umożliwi im to obniżenie kosztów produkcji, wykorzystanie i wymianę najlepszych praktyk oraz wzrost konkurencyjności i szybszy rozwój.

Nowe rozporządzenie ma wspomagać używanie standardowych rozwiązań dla technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) zachęcając tym samym do jawności oraz szybkiego rozprzestrzeniania się dobrych praktyk i innowacyjności.

Standardy to dobrowolnie stosowane wytyczne dla producentów, dostarczające informacji technicznych oraz jakościowych dotyczących wielu kategorii towarów i usług, od ładowarki do urządzeń elektronicznych po kursy językowe. Dzięki standardom, produkty muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące ich bezpieczeństwa lub interoperacyjności. Ocenia się, że istnienie standardów ma znaczący wpływ na wzrost gospodarczy w UE - miedzy 35 a 120 miliardów euro rocznie (dane z 2009 roku).

Rozporządzenie modernizujące system standaryzacji jest pierwszym z pakietu legislacyjnego mającego na celu dalsze zacieśnianie współpracy w ramach jednolitego rynku. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 i nie zaczną obowiązywać bezpośrednio, bez konieczności transpozycji do krajowych systemów prawnych.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco