Po raz pierwszy do Parlamentu Europejskiego wybrany zostałem w roku 2009. W kadencji 2009-2014 byłem członkiem Komisji Rybołówstwa, Vice Koordynatorem w Komisji Petycji, członkiem Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja, zastępcą członka w Komisji Handlu Międzynarodowego oraz w Delegacji do spraw stosunków z Japonią.

Moim priorytetem w Komisji Rybołówstwa była praca nad reformą Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która miała na celu zagwarantowanie zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, zasobów rybnych oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nadbrzeżnych.

Dzięki pracy  w Komisji Petycji miałem możliwość zapoznania się z problemami obywateli Unii Europejskiej. Składane petycje umożliwiały mi zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli UE. W styczniu 2012 ponownie powierzono mi pełnienie funkcji Vice-Koordynatora, którego głównymi zadaniami było przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów EPL w komisji, rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców oraz reprezentowanie EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem mojej pracy była kwestia wolnego handlu między UE a Japonią. Z ramienia Grupy EPL byłem odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską. Głównym priorytetem w pracach nad umową była eliminacja barier ograniczających dostęp unijnych towarów do japońskiego rynku.

Jednym z obszarów mojej działalności było promowanie przestrzegania praw człowieka i wyrażanie sprzeciwu dla ich łamania. W czerwcu 2011 zostałem wybrany przewodniczącym nowej tymczasowej delegacji do obserwacji procesów sądowych dziennikarzy w Turcji. Miała ona na celu śledzenie procesów dziennikarzy, którzy są aresztowani z powodu poruszania w swojej pracy "niewygodnych" dla władz w Ankarze tematów.

 

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco