W wyborach w 2014r. otrzymałem od mieszkańców Pomorza mandat zaufania. Po raz drugi będę Posłem do Parlamentu Europejskiego z województwa pomorskiego. Dotychczasowa działalność zarówno, jako posła na Sejm RP, jak i Posła do Parlamentu Europejskiego pozwoliła mi zgłębić wiedzę dotyczącą mojego regionu, jego słabości, a także dostrzec mocne strony oraz szanse rozwoju województwa. Tak jak w poprzednich latach, planuję dzielić swój czas pomiędzy Pomorze, Brukselę i Strasbourg. Kontynuuję pracę legislacyjną w trzech komisjach.

Praca w Komisji Rybołówstwa to przede wszystkim praca nad wdrażaniem reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, która została przeprowadzona w poprzedniej kadencji. Dodatkowo chciałbym skupić się na pracy nad "Wielogatunkowym planem zarzadzania zasobami w Morzu Bałtyckim". Ciągłe interakcje pomiędzy populacjami dorsza, śledzia i szprota sprawiły, że Komisja Europejska zaczęła opracowywać pierwszy wielogatunkowy plan, który ma pozwolić zachować równowagę pomiędzy potrzebami tych trzech gatunków ryb oraz człowieka. Chciałbym dopilnować, by kształt tego rozporządzenia był możliwie najbardziej korzystny dla polskich rybaków.

Największym wyzwaniem w pracy w Komisji Handlu Zagranicznego będą negocjacje umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Transatlantic Trade and Investment Partnership, której celem jest ustanowienie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, to szansa na pogłębienie integracji gospodarczej obydwu tych gospodarek, w tym Polski.

Dzięki pracy w Komisji Petycji mam możliwość zapoznania się problemami, które dotyczą obywateli Unii Europejskiej. Składane petycje umożliwiają zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli UE. Pełnię funkcję Wice-Koordynatora, którego głównymi zadaniami jest przygotowanie i koordynowanie stanowiska posłów EPL w komisji, rozdzielanie zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców oraz reprezentowanie EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji. Praca w tej komisji daje satysfakcję z niesienia pomocy innym, a także sprawia, że jako parlamentarzyści jesteśmy bliżej obywateli.

Jestem dumny z regionu, z którego pochodzę i zawsze promuję mój region oraz Polskę na arenie międzynarodowej. Samorządowcy będą mogli liczyć na moje wsparcie przy projektach unijnych, służących rozwojowi województwa pomorskiego. Moje plany na nową kadencję są kontynuacją podjętych działań w poprzednich latach, ale również będę podejmował nowe wyzwania i inicjatywy. W moim biurze w Gdańsku będą udzielane bezpłatne porady prawne.

Nadal będę prowadził szeroko pojętą edukację proeuropejską w regionie, by zwiększyć świadomość obywatelską mieszkańców. Forma współpracy przez pryzmat wiedzy merytorycznej i praktycznej jest doskonałą okazją do spotkań. Tak jak w latach ubiegłych będę kontynuował spotkania z młodzieżą szkolną i uczelnianą, by zachęcić do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim Europy. Chętnie będę angażował się w pracę społeczności lokalnych, w tym Kaszubów i Kociewiaków.

W ramach swojej działalności wspierać będę, jako fundator nagród, liczne konkursy oraz imprezy sportowe. Z przyjemnością obejmę honorowe patronaty nad uroczystościami. Udzielana pomoc służy rozwojowi talentów i zdolności młodych ludzi. Stanowi również ważny element wsparcia funkcjonujących organizacji społecznych, placówek edukacyjnych oraz środowisk lokalnych.

Specjalnie dla studentów z Pomorza, przygotowuję harmonogram staży brukselskich w moim biurze w Parlamencie Europejskim. Dodatkowo będzie kontynuowana forma współpracy z Uniwersytetem Gdańskim w zakresie konkursu: „Staże Brukselskie”, w ramach, którego laureaci również mają szansę przyjechać do Brukseli na płatny 3-miesięczny staż.

Inną ciekawą formą przyjrzenia się pracy posła są wyjazdy do Brukseli. Z przyjemnością zapraszam na wizyty studyjne przedstawicieli lokalnych środowisk i laureatów konkursów. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby zwiedzić Parlament Europejski.

Zachęcam do kontaktowania się z moimi biurami poselskimi, ponieważ zależy mi na poznaniu Państwa opinii i inicjatyw.

 

Z poważaniem,

Jarosław Wałęsa

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco