2012.09.12

Jarosław Wałęsa, Komisja Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim, Klub PO-PSL*

Parlament Europejski przyjął w środę pierwszy[1] z sześciu raportów, które tworzą pakiet reformujący Wspólną Politykę Rybołówstwa. - Polityka Rybołówstwa powinna zapewniać zrównoważony rozwój środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków a także pokrewnych gałęzi przemysłu oraz społeczności nadbrzeżnych. Obecnie obowiązująca polityka rybołówstwa ma wiele niedociągnięć, dlatego cieszę się, że prace nad reformą WPRyb nabierają tempa - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa (PO).

- Przyjęte we wtorek sprawozdanie dotyczy rozporządzenia ws Wspólnej Organizacji Rynków Produktów Rybnych i Akwakultury (CMO). Nowe przepisy wzmacniają rolę organizacji producentów. Projekt przewiduje tworzenie planów produkcji i sprzedaży, które dają realne możliwości producentom, aby stać się prawdziwymi aktorami w zarządzaniu produkcją i obrotem.

Proponowana w nim reforma ogranicza możliwości mechanizmów interwencji organizacji producentów w celu ustabilizowania rynku - dodał.

Poseł wyjaśnił, że rozporządzenie przewiduje między innymi finansowanie przez organizacje producentów jedynie składowania produktów rybołówstwa, które nie zostały sprzedane po cenie progowej. Nowe przepisy nie przewidują natomiast zasilania funduszu zbiorowego przez państwa członkowskie w formie subwencji na pokrycie kosztów technicznych i finansowych związanych ze składowaniem. Rozporządzenie wprowadza ponadto nowe zasady etykietowania świeżych produktów z ryb: oprócz informacji o strefie połowu lub produkcji, informacja na etykiecie powinna również wskazywać datę połowu lub produkcji i słowa "świeży" lub "mrożony".

Europoseł przypomniał, że w wyniku kompromisu udało się rozwiązać wszystkie sporne kwestie, przede wszystkim takie, które mogły być niebezpieczne dla organizacji producentów sektora rybołówstwa i hodowli ryb. - Pomimo rozbieżności politycznych, które się pojawiły uważam, że końcowy wynik prac jest zadowalający i dlatego byłem gotów go poprzeć - podkreślił poseł Wałęsa.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco