2017.05.31

Przeciwdziałanie objawom antysemityzmu i unijne priorytety w dziedzinie obrony praw podstawowych

Nasilenie nastrojów antysemickich w Unii Europejskiej będzie w środę po południu przedmiotem debaty parlamentarnej z udziałem Rady i Komisji. W czwartek odbędzie się głosowanie na temat priorytetów w pracach Agencji Praw Podstawowych  UE  na  najbliższe  cztery lata.

Po środowej debacie na temat wzrostu liczby przejawów antysemityzmu i sposobów przeciwdziałania temu zjawisku, posłowie będą głosować w czwartek na temat priorytetów w pracach Agencji Praw Podstawowych (APP) w latach 2018-2022. Priorytety obejmują: azyl, integrację społeczną imigrantów i uchodźców, inkluzję Romów, walkę z rasizmem i ksenofobią i ochronę danych  osobowych.

Debaty: środa, 31 maja

Głosowanie: 1 czerwca (wieloletnie ramy finansowe FRA)

Procedura: Oświadczenie Komisji z rezolucją (antysemityzm) i procedura zgody (wieloletnie  ramy APP)

Kod procedury: 2017/2692 (RSP) (antysemityzm) i 2016/0204 (APP)

#antysemityzm #prawapodstawowe

Parlament zaniepokojony stanem wolności mediów w Czechach

Ryzyko politycznych nadużyć w czeskich mediach będzie w czwartek przedmiotem debaty parlamentarnej z udziałem Komisji  Europejskiej. 

Przyczynkiem do debaty jest skandal wywołany wyciekiem do mediów zapisu rozmowy z udziałem miliardera, byłego wicepremiera i ministra finansów, lidera partii ANO współtworzącej obecny rząd, Andreja Babiša. Z nagrania miałoby wynikać, że Babiš instruuje dziennikarza zatrudnionego w jego grupie medialnej w jaki sposób zaatakować jego politycznych rywali.

Sprawa była też omawiana we wtorek na posiedzeniu komisji wolności obywatelskich.

Debata: czwartek, 1 czerwca Procedura: Debata z udziałem Komisji Kod procedury: 2017/2696(RSP)

#Czechy #Babis #media

Posłowie zagłosują nad kolejnymi koncesjami handlowymi  dla Ukrainy

Nowe koncesje handlowe dla Ukrainy zostaną poddane pod głosowanie w czwartek. Przyznając dodatkowe wsparcie posłowie mogą wykluczyć niektóre produkty rolne.

Projekt rezolucji przyjęty przez parlamentarną komisję ds. handlu, zmienia wniosek Komisji Europejskiej , aby zapewnić, że, między innymi, pomidory, pszenica oraz mocznik, który jest składnikiem do produkcji nawozów, nie zostaną objęte dodatkowymi koncesjami, poza tymi, już zawartymi w Pogłębionej i Kompleksowej Strefie wolnego Handlu UE- Ukraina (DCFTA). Posłowie mogą także nalegać, aby walka z korupcją stała się warunkiem przyznania Ukrainie preferencji   eksportowych. 

Kolejne kroki

Po przyjęciu rezolucji Parlament rozpocznie negocjacje z rządami narodowymi, ich rozpoczęcie planowane jest wkrótce po  głosowaniu  plenarnym.

Fakty 

DCFTA jest częścią Umowy o Stowarzyszeniu, która obowiązuje czasowo, od stycznia 2016 roku i powoduje wzajemne otwarcie rynków dóbr i usług, ale UE szybciej zmniejsza lub znosi taryfy celne. W związku z trudnościami gospodarczymi na Ukrainie oraz wprowadzaniem reform, UE jest gotowa na oferowanie dodatkowych koncesji handlowych dla Kijowa. Unia jest największym partnerem handlowym Ukrainy, podczas gdy handel z Ukrainą to 0,8% obrotów handlowych  UE.

Debata: środa, 31 maja Głosowanie: czwartek, 1 czerwca

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

#Ukraine

Pakiet mobilnościowy: uczciwa konkurencja i zrównoważony  transport drogowy

Komisja Europejska w „pakiecie mobilnościowym” przedstawi propozycje wzmocnienia zrównoważonego transportu drogowego i uczciwej konkurencji, podczas debaty w  środę  popołudniu. 

W rezolucji przyjętej 18 maja, posłowie wezwali do wzmożonych wysiłków prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, ograniczenia emisji, wykorzystania cyfryzacji oraz zmniejszenia biurokracji spowodowanej przez różnice w przepisach państw członkowskich. Posłowie opowiedzieli się za jasnymi przepisami dotyczącymi czasu podroży i odpoczynku, „kabotażu” (przewozów przez operatorów z innych krajów), eliminacji tzw. firm przykrywek oraz za zwalczaniem praktyk, które prowadzą do nieuczciwej konkurencji i  łamania praw   pracowniczych. 

Debata: środa, 31 maja

Procedura: Oświadczenie Komisji Europejskiej

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco