2016.02.29

25 lutego Parlament Europejski przyjął sprawozdanie podsumowujące kolejny rok działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, którego sprawozdawcą cieniem z ramienia Grupy EPL był poseł Jarosław Wałęsa.

"Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich - pani Emily O'Reilly - prowadzi dochodzenia w odpowiedzi na skargi obywateli dotyczące złej administracji w instytucjach unijnych. Parlament Europejski wyraził równocześnie swoje poparcie dla kluczowych zagadnień badanych przez panią O'Reilly, a dotyczących m.in. przejrzystości pracy instytucji oraz grup eksperckich im doradzających, a także konfliktu interesów i dostępu obywateli do dokumentów i informacji" - wyjaśnił poseł Wałęsa. 

W tym kontekście, europoseł PO odniósł się także do założonego w 2012 roku Europejskiego Rejestru Przejrzystości (Transparency Register) - strony internetowej, która pozwala na rejestrację oraz udostępnia informacje o interesach licznych organizacji aktywnych w Brukseli.

"Ze skarg kierowanych do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jasno wynika, iż obywatele oczekują, że sposób, w jaki podejmujemy decyzje będzie otwarcie pokazywał, iż to właśnie ich interesy reprezentujemy tworząc prawo. Rejestr Przejrzystości wspólnie prowadzony przez Parlament Europejski i Komisję Europejską został ustanowiony w odpowiedzi na najgłębsze publiczne obawy. Z ponad siedmioma tysiącami zarejestrowanych organizacji i krążących wieściach, że nie dalej jak tydzień temu dołączyło kolejnych czterdzieści dziewięć, można powiedzieć, że jesteśmy gotowi sprostać wymaganiom przejrzystości stawianym nam przez obywateli. Chcemy pokazać, że Ci, którzy doradzają instytucjom reprezentują w sposób zrównoważony wiele interesów obywatelskich" - powiedział poseł Jarosław Wałęsa.

 

Sprawozdanie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco