2017.06.01
Posłowie popierają zwiększenie pomocy dla Ukrainy
eppgroup.eu

Parlament Europejski poparł dziś propozycję wprowadzenia dodatkowych ułatwień handlowych dla Ukrainy. Decyzja ma być odpowiedzią na bardzo trudną polityczną i gospodarczą sytuację, w której znajduje się kraj i wsparciem dla wprowadzanych przez rząd w Kijowie pro-europejskich reform.

- Posłowie Grupy EPL od samego początku wspierali wysiłki Ukrainy na drodze ku integracji europejskiej.   Rząd w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadza reformy na ogromną skalę, a oprócz tego boryka się z nielegalną aneksją Krymu, a także konfliktem sprowokowanym przez Rosję we wschodniej części kraju. Dodatkowym problemem ekonomicznym jest nałożone przez Rosję embargo na produkty rolne, a także zakaz tranzytu do Azji Środkowej. Jest to cena, jaką Ukraina płaci za swoje Euro-Atlantyckie aspiracje. W tej sytuacji, jako Parlament Europejski musimy zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa, autor przyjętego dziś stanowiska PE nt. wprowadzenia dodatkowych preferencji handlowych  dla Ukrainy.

Jako Parlament Europejski musimy zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie - Jarosław Wałęsa

Proponowane środki zakładają wprowadzenie zerowych taryf celnych na niektóre produkty rolne, takie jak: owies, miód czy kukurydza oraz zniesienie ceł przywozowych na 23 rodzaje produktów przemysłowych takich jak nawozy, obuwie, niektóre metale i sprzęt elektroniczny. Ułatwienia zostaną wprowadzone na okres trzech lat, jako dodatek do Umowy o Pogłębionej i Całościowej Strefie Wolnego Handlu zawartej miedzy Unią i Ukrainą (DCFTA).

Dzięki staraniom posła Wałęsy, przyjęte przez Parlament rozwiązania umożliwiają wsparcie wymiany handlowej z Ukrainą przy jednoczesnej ochronie interesów wrażliwych dla rolników i przemysłu UE produktów. Kompromis osiągnięty przez sprawozdawcę pomiędzy grupami politycznymi, przewiduje, że większość profitów wynikających z ułatwień handlowych z Ukrainą trafi bezpośrednio do małych i średnich przedsiębiorstw i nie wywoła negatywnych konsekwencji zarówno dla europejskiego przemysłu, jak i rolnictwa.

Specjalna klauzula przewiduje wyłączenie z listy produktów, które uważane są za wrażliwe dla europejskiego rolnictwa i przemysłu, takich jak pszenica, przetworzone pomidory i mocznik ( związek chemiczny używany do produkcji nawozów). Ponadto, europejscy przedsiębiorcy zyskują możliwość rozpoczęcia postępowania ochronnego, kiedy ich interesy są zagrożone.  Proponowany przez Parlament tekst kładzie również nacisk na walkę z korupcją, która jest jednym z warunków przydzielenia preferencji jednostronnych Ukrainie.

Przyjęcie sprawozdania otwiera drogę do dalszych negocjacji z państwami członkowskim UE i Komisją Europejską. Zamiarem posła Wałęsy jest jak najszybsze wypracowanie wspólnego stanowiska oraz szybkie przyjęcie legislacji.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco