2013.01.16

Posłowie przyjęli nowy kalendarz prac na 2013 rok ustanawiający 12 sesji plenarnych o jednakowej długości. Ponowne głosowanie było konieczne ze względu na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

 

W orzeczeniu wydanym 13 grudnia 2012 roku Trybunał anulował głosowanie Parlamentu z 9 marca 2011 roku w sprawie kalendarza sesji plenarnych na 2012 i 2013 rok. Sprawę przeciwko PE skierował do Trybunału rząd francuski i Wielkie Księstwo Luksemburga.

Trybunał orzekł, że 12 "zwykłych plenarnych sesji miesięcznych " musi być tej samej długości i powtórzył, że tylko państwa członkowskie mają prawo do zmiany siedziby instytucji.

Zatwierdzony kalendarz sesji miesięcznych na 2013 rok

14-17 stycznia
4-7 lutego
11-14 marca
15-18 kwietnia
20-23 maja
10-13 czerwca
1-4 lipca
9-12 września
7-10 października
21-24 października
18-21 listopada
9-12 grudnia

Linki

Zatwierdzony kalendarz na 2013 rok (16.01.2013)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (13.12.2012)
http://curia.europa.eu/juris/

Materiał audiowizualny: Kalendarz Parlamentu na 2013 rok
http://audiovisual.europarl.europa.eu/News

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco