2012.07.04

W przyjętej w środę rezolucji Parlament zawarł swoje stanowisko wobec ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej. Zdaniem posłów ustalenia ostatniego szczytu idą w dobrym kierunku zwalczania kryzysu strefy euro. Sytuacja jest jednak tak pilna, że Komisja Europejska musi przedstawić projekty legislacyjne do września, po to by jak najszybciej wprowadzić w życie cztery propozycje przedstawione w raporcie Hermana Van Rompuy’a.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte dla przełamania błędnego koła jakie tworzą banki i dług państwowy, a także przyjęte na szczycie zobowiązanie prowadzenia polityki wzrostu przyjaznej konsolidacji fiskalnej. Chwali również przywódców UE za to, że osiągnięto porozumienie, które stanowi „ważny krok na drodze do pełnoprawnej unii bankowej”.

Raport Van Rompuy'a został uznany przez Parlament za “dobry punkt wyjściowy”, jednakże potrzebne są dalsze kroki wymagające zaangażowania nie tylko instytucji unijnych i parlamentów narodowych, ale także partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Rada zobowiązała się uczynić z unijnego budżetu narzędzie kreowania wzrostu gospodarczego, co zostało życzliwie przyjęte przez posłów. Parlament podkreślił jednak, że porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE na lata 2014-2020 może zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy zostanie zrealizowana reforma zakładająca zmniejszenie składek państw członkowskich, a zwiększenie wpływów ze środków własnych.

Procedura: rezolucja nielegislacyjna 

Przyjęty tekst (04.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Zapis wideo debaty (03.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/...

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco