2018.09.28

Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej: perspektywy rozwoju UE

5 - 6 października odbędzie się w Krakowie XVIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są: “ Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej". W debatach uczestniczyć będą m.in. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który opowie o polskiej perspektywie dla UE oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, z wystąpieniem na temat przyszłości UE. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają Bp Tadeusz Pieronek wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego Januszem Lewandowskim oraz Andrzejem Grzybem, współprzewodniczącymi Polskiej Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej w PE. W panelu dedykowanym praworządności jako gwarancji silnej UE, prelegentem będzie natomiast prof. Hanna Suchocka. Jak co roku, na krakowskiej konferencji w roli eksperta ds. relacji międzywyznaniowych, wystąpi Jan Olbrycht. Jako współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego europoseł Olbrycht podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w debacie o Polsce, Kościele i Europie zatytułowanej:   „Narodowość a tożsamość w Europie”. Janusz Lewandowski wprowadzi panel poświęcony euro - jako społecznemu, politycznemu i gospodarczemu spoiwu UE a poseł Andrzej Grzyb Poseł Grzyb będzie uczestniczył w spotkaniu również jako sprawozdawca PE ws. wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. propagowania wolności religii i wyznania poza UE.

Goście, wśród których liczne grono stanowić będą posłowie do Parlamentu Europejskiego, wezmą udział w panelach poruszających m.in kwestie świadomości tożsamości europejskiej, modernizacji wiary, relacji między chrześcijaństwem, islamem a laicyzmem w Europie oraz wyzwań cywilizacyjnych i możliwej przyszłości UE.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, przy wsparciu Europejskiej Partii Ludowej, Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE oraz wydawnictwa „Wokół Nas”. Więcej informacji: https://www.facebook.com/KosciolEuropa/ 

PE i Komisarze o programie prac na rok 2019

We wtorek odbędzie się coroczne spotkanie przewodniczących komisji Parlamentu Europejskiego z kolegium komisarzy. W blokach tematycznych, szefowie komisji parlamentarnych będą ustalać z komisarzami priorytety unijnej polityki na rok 2019 oraz omawiać konkretne propozycje ustawodawcze do końca tej kadencji, które PE uważa za kluczowe z perspektywy obywateli. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii, weźmie udział w spotkaniu na temat Wspólnego Rynku Cyfrowego i Strategii dla Przemysłu. Poprowadzi także blok poświęcony Unii Energetycznej, w którym poruszy konieczność pilnego odblokowania w Radzie prac nad dyrektywą gazową.

Spotkania jest zamknięte dla prasy

 
 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco