2017.01.18

Antonio Tajani (EPP) wygrał wybory w czwartej turze uzyskując 351 głosów. Jego kontrkandydat, Gianni Pittella (S&D, IT),  zdobył 282 glosy.

Wyniki w czwartej turze:

 • Antonio Tajani (EPP, IT) 351
 • Gianni Pittella (S&D, IT) 282

Oddano 713 głosów, w tym 633 ważne, 80 posłów wstrzymało się od głosu. 

Żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów w trzech poprzednich turach wyborów na przewodniczącego Parlamentu we wtorek.

Wyniki trzeciej tury: 

 • Antonio Tajani  (EPP, IT)  291 (+4)
 • Gianni Pittella (S & D, IT) 199 (-1)
 • Helga Stevens  (ECR, BE) 58 (-8)
 • Jean Lambert (Greens / EFA, UK)  53 (+2)
 • Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) 45 (+3)
 • Laurentiu Rebega (ENF, RO) 44 (-1)

W trzeciej turze oddano 719 głosów, z czego 691 ważnych. Większość absolutna potrzebna do wyłonienia przewodniczącego wynosiła 346 głosów.

Wyniki drugiej tury:

 • Antonio Tajani  (EPP, IT)  287 (+13)
 • Gianni Pittella (S & D, IT) 200 (+ 17)
 • Helga Stevens  (ECR, BE) 66 (-11)
 • Jean Lambert (Greens / EFA, UK)  51 (-5)
 • Laurentiu Rebega (ENF, RO) 45 (+2)
 • Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) 42 (-8)

W głosowaniu w drugiej turze oddano 725 głosów, z czego 691 ważnych.

Wyniki pierwszej tury:

 • Antonio Tajani  (EPP, IT) 274
 • Gianni Pittella (S & D, IT) 183
 • Helga Stevens  (ECR, BE) 77
 • Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT) 56
 • Jean Lambert (Greens / EFA, UK)  50
 • Laurentiu Rebega (ENF, RO) 43

W pierwszej turze oddano 718 głosów, z czego 683 ważne.

Procedura wyborcza

Głosowanie na przewodniczącego Parlamentu jest tajne. Możliwe są czterech tury wyborów. Kandydaci mogą wycofać się z udziału w wyborach. Przed drugim i trzecim głosowaniem do wyścigu o fotel przewodniczącego mogą dołączyć nowi kandydaci. Czwarta tura głosowania rozpocznie się o 20.00.

Jeśli żaden kandydat nie zdobędzie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów w pierwszych trzech głosowaniach, do czwartej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów w trzeciej turze. Do wygranej wystarczy wtedy zwykła większość głosów.

Prezentacje kandydatów

Wybory na nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego rozpoczęły się serią trzyminutowych wystąpień programowych sześciu kandydatów. Przedstawili oni swoje wizje przewodniczenia Parlamentowi przez najbliższe dwa i pół roku. Kandydat ALDE, Belg Guy Verhofstadt wycofał swoją kandydaturę przed głosowaniem. Posłowie przystąpili następnie do głosowania w pierwszej turze.
Aby obejrzeć prezentacje na wideo, kliknij na nazwisko kandydata.

Laurentiu Rebega (ENF, RO)
Jean Lambert (Greens / EFA, UK)
Eleonora Forenza (GUE / NLG, IT)
Helga Stevens  (ECR, BE)
Gianni Pittella (S&D, IT)
Antonio Tajani  (EPP, IT)

Wiceprzewodniczący i kwestorzy Parlamentu zostaną wybrani w środę.

Nagranie przebiegu wyborów jest dostępne na kanale EP Live i na Twitterze @EuroParlPress #EPresident

Twa konferencja prasowa nowego przewodniczącego

 • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco