2012.07.04

Dzięki trzem umowom handlowym zatwierdzonych w środę przez posłów, unijne firmy będą teraz korzystać z lepszych warunków robiąc biznes z Rosją. Nowe porozumienia poprawiają warunki dla wytwórców części samochodowych, producentów, którzy zależą od dostaw surowców z Rosji, a także dostawców usług prowadzących swoje interesy w Rosji, zwłaszcza w sektorze transportu morskiego.

Trzy umowy dwustronne zostały wynegocjowane jako część umowy przyznającej Rosji członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO), co nastąpi latem br.  Umowy te są bardziej korzystne dla Unii Europejskiej, niż wymaga tego reżim WTO.

Zabezpieczenia dla producentów części samochodowych z UE

Umowa dotycząca części samochodowych przegłosowana przez Parlament chroni unijnych producentów części samochodowych, którzy cierpieli przez restrykcyjne rosyjskie przepisy dotyczące tej branży, które pozostaną w mocy nawet po tym jak Rosja wejdzie do WTO. Rosyjskie przepisy udzielają zagranicznym producentom samochodów zachęt do przenoszenia produkcji do Rosji i mogą ograniczać import zagranicznych części samochodowych przez Rosję. Porozumienie przewiduje, że jeśli  unijny eksport części samochodowych na rosyjski rynek spadnie o 3% w ciągu roku, Rosja współmierne ograniczy swoje cła importowe na pochodzące z unii części samochodowe.

„To porozumienie jest długo oczekiwanym kompromisem, powiedział sprawozdawca Paweł Zalewski (EPP, PL), odnosząc się do podnoszonych od dłuższego czasu obaw, że stosowane przez Rosję przepisy mogą być szkodliwe dla unijnych eksporterów samochodów.

Stawki celne na surowce

Kiedy Rosja negocjowała swoje członkostwo w WTO, zgodziła się na związanie stawek ceł eksportowych na 80% eksportowanych przez siebie surowców. Pozostałe 20% to materiały o strategicznym znaczeniu dla przemysłu UE. Na mocy porozumienia, Rosja najpóźniej dwa miesiące przed planami zwiększenia swoich ceł eksportowych będzie je uzgadniać i negocjować z Unią Europejską. Dotyczy to takich produktów jak: pszenica, nasiona słonecznika, tytoń, skóry zwierzęce, produkty energetyczne, wełna i bawełna i minerały.

“Porozumienie jest najlepszym możliwym, tymczasowym rozwiązaniem na ustalenie reguł importu surowców, które było niezbędne dla funkcjonowania unijnych przedsiębiorców”, powiedziała sprawozdawczyni Inese Vaidere (EPP, LV). Zauważyła ona jednak, że zobowiązania poczynione przez Rosję w przyjętym porozumieniu nie są wystarczająco silne. Wyraziła także nadzieję, że przyjęte właśnie porozumienie zostanie wkrótce zastąpione przez wiążącą umowę w sprawie handlu surowcami.

Rynek transportu morskiego i pozwolenia na pracę dla biznesmenów pochodzących z krajów unijnych

Porozumienie w sprawie handlu usługami stwarza nowe możliwości dla unijnych agencji transportu morskiego, które chcą działać w Rosji. Daje to również preferencyjny dostęp do rynku osobom zatrudnionym w unijnych firmach usługowych, które muszą pracować w Rosji w związku z prowadzeniem tam działalności gospodarczej. W tym celu porozumienie przewiduje przyznanie kwoty minimum 16 tys. pozwoleń na pracę rocznie.

„Nowe rosyjskie zobowiązania dotyczące liberalizacji handlu w sektorze usług, poszły dalej niż ustalenia niż ustalenia z dwustronnej Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Rosją, które obowiązywały do tej pory”, zauważył sprawozdawca Gianluca Susta (S&D, IT).

Wymiana handlowa EU-Rosja w liczbach

Unia Europejska jest główny partnerem handlowym i inwestorem w Rosji. Udział Unii w całkowitym obrocie towarowym Rosji w 2010 roku wynosił 47,1%, a udział w inwestycjach zagranicznych jest szacowany na około 75%. Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej (po USA i Chinach), z udziałem wynoszącym 8,6% w 2010 roku.

Procedura: procedura zgody

Przyjęty tekst (04.07.2012)
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html

Profil sprawozdawcy (handel samochodami): Paweł Zalewski (EPP, PL)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/96777/Paweł_ZALEWSKI.html

Profil sprawozdawcy (eksport surowców): Inese Vaidere (EPP, LV)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28617/Inese_VAIDERE.html

Profil sprawozdawcy (handel usługami): Gianluca Susta (S&D, IT)
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/36396/Gianluca_SUSTA.html  

Obserwator Legislacyjny - w sprawie handlu częściami i podzespołami pojazdów silnikowych
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0324(NLE)&l=pl

Obserwator Legislacyjny - w sprawie eksportu surowców
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0332(NLE)&l=pl

Obserwator Legislacyjny – w sprawie handlu usługami pomiędzy UE i Rosją
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0328(NLE)&l=pl

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco