2017.09.07

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego przegłosowała dziś opinię autorstwa Jarosława Wałęsy odnośnie proponowanych zmian w Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej (ECI). Dokument jest próbą pokazania wrażliwych aspektów i niedociągnięć związanych z tym instrumentem.

„Jako członek Komisji Petycji, jestem w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ nasza komisja, jako jedyna ma stały kontakt z obywatelami. Również w kontekście ECI, nasza komisja zawsze uczestniczy w wysłuchaniach publicznych”, powiedział opiniodawca Jarosław Wałęsa.

Opinia podkreśla, że procedury dotyczące inicjatywy powinny być przejrzyste i uproszczone, zwraca uwagę na zapewnienie organizatorom odpowiedniego wsparcia, zarówno technicznego jak i prawnego na wczesnych etapach, aby zminimalizować odrzucenie inicjatywy, która uzyskała odpowiednio wysokie poparcie. „Komisja Europejska powinna bardzo rzetelnie przyglądać się tym oddolnym inicjatywom oraz rejestrować je nawet częściowo, jeśli tylko jest to możliwe. Potrzebujemy bez wątpienia bardziej elastycznego podejścia, żeby nie zniechęcać przyszłych organizatorów inicjatywy” podkreślił Jarosław Wałęsa.  

Członkowie Komisji Petycji uważają, że należy pracować zarówno nad systemem zbierania głosów online jak i w formie tradycyjnej, ponieważ nie wszyscy potencjalni wspierający je obywatele mają kompetencje do używania Internetu. Opinia rekomenduje także wydłużenie czasu na zbieranie podpisów oraz jeśli to możliwe, obniżenie wieku do 16 lat.

„Uważam, że bardzo istotnym aspektem jest przejrzystość finansowania inicjatyw. Dlatego zaproponowałem rozwiązania, umożliwiające organizatorom przyszłych inicjatyw zakończonych sukcesem na zwrot poniesionych kosztów w ramach istniejących linii budżetowych”, dodał Jarosław Wałęsa. 

Komisja Europejska zapowiada jeszcze pod koniec tego roku rewizję rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, instrumentu umożliwiającemu milionowi obywateli UE z 7 różnych państw członkowskich na zaproponowanie legislacji w ważnym dla nich temacie.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco