2018.06.29

Europejskim twórcom należy się skuteczna ochrona praw autorskich

Podczas sesji plenarnej w Strasbourgu odbędzie się głosowanie nad mandatem do negocjacji z Radą w kwestii dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Nowe przepisy wprowadzają między innymi kolejny wyjątek dający możliwość eksploracji tekstów i danych. Dają również twórcom, autorom i wydawcom większą kontrolę i szansę na uczciwe wynagrodzenie za wykorzystywanie ich dzieł online. Proponowane zmiany nie maja wpływu na istniejące już wyjątki, takie jak prawo do wykorzystania na własny użytek, prawo o cytatu, prawo do parodii, wolność panoramy itp. Z ramienia delegacji PO-PSL koordynatorem prac w Komisji Prawnej jest poseł Tadeusz Zwiefka, autorem opinii Komisji LIBE jest poseł Michał Boni, w Komisji Kultury prace koordynował poseł Bogdan Wenta

Czwartek, 5 lipca, godz. 12.00, sala plenarna, PE, Strasburg

Reforma europejskiego prawa wyborczego

W środę, europosłowie będą głosować nad reformą europejskiej ordynacji wyborczej. Państwa członkowskie jednogłośnie zdecydowały o jej przeprowadzeniu po prawie trzech latach intensywnych negocjacji. Reforma jest pierwszą modernizacją europejskiego prawa wyborczego i zasad wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego od momentu przyjęcia  aktu wyborczego w 1976 r. Ma ona sprawić, że wybory europejskie będą bardziej dostępne dla milionów obywateli i sprawią, że ich przygotowania i postępowanie staną się bardziej przejrzyste. Współautorem sprawozdania z jest profesor Danuta Hübner.

Środa, 4 lipca, godz. 12.00, sala plenarna, PE, Strasburg 

Pakiet Mobilności znów na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego

W środę na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu posłowie zagłosują nad społecznymi i rynkowymi aspektami Pakietu Mobilności. Głosowanie jest konsekwencją odrzucenia podczas zeszłej sesji plenarnej (14 czerwca) mandatu Komisji Transportu i Turystki (TRAN). Najwięcej kontrowersji wzbudzają wchodzące w skład pakietu rozporządzenia dotyczące delegowania kierowców oraz uregulowania zasad prowadzenia działalności kabotażowej na terenie poszczególnych krajów członkowskich Unii. Kompromis wypracowany na Komisji Transportu zakłada wyłączenie transportu międzynarodowego spod reżimu delegowania pracowników, co postulowały kraje Europy peryferyjnej (w tym Polski). Rozwiązanie to nie spodobało się jednak Grupom Socjalistów i Zielonych. Głosowanie poprzedzą debaty, w których weźmie udział Elżbieta Łukacijewska, która z ramienia Grupy EPL koordynowała pracę nad rozporządzeniem o dostępie do rynku i zawodu przewoźnika.

Wtorek, 3 lipca, godz. 15:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 4 lipca, godz. 12:30, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco