2012.11.21
copyright PE
copyright PE

Tonio Borg, nominowany przez rząd maltański na komisarza w miejsce ustępującego Johna Dallego, uzyskał w środę poparcie 386 posłów, przy 281 głosach sprzeciwu oraz 28 wstrzymujących się.

 

Zatwierdzenie Borga na stanowisku komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów powinno zostać sfinalizowane przez Radę w nadchodzących dniach.

W zeszłym tygodniu Tonio Borg został poddany trzygodzinnemu wysłuchaniu publicznemu przez posłów z komisji ochrony środowiska, rynku wewnętrznego oraz komisji rolnictwa. Na ich prośbę złożył pisemne zapewnienia o swoim przywiązaniu do wartości zapisanych w Kartcie Praw Podstawowych oraz przedstawił swoją opinię w kluczowych kwestiach, nad którymi pracuje Komisja Europejska, takich jak nowelizacja przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, oraz praw mniejszości seksualnych.

Przed głosowaniem grupy Zielonych, ALDE oraz GUE deklarowały, że nie poprą Borga.

Procedura

Traktat o Unii Europejski 246(2) mówi, że konsultacja z Parlamentem jest konieczna przed nominowaniem zastępującego członka Komisji.

W przypadku wakatu spowodowanego przez rezygnację, dymisję lub śmierć członka Komisji jest on zastępowany, na okres pozostający do zakończenia kadencji, przez nowego członka posiadającego takie samo obywatelstwo, mianowanego przez Radę za wspólnym porozumieniem z przewodniczącym Komisji po konsultacji z Parlamentem Europejskim (...)''.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:PL:PDF

Obowiązująca Parlament procedura w takich wypadkach to głosowanie tajne.

"Jeżeli głosowanie na posiedzeniu plenarnym dotyczy nominacji pojedynczego komisarza, przeprowadzane jest głosowanie tajne".

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco