2014.05.15

Pan Jarosław Wałęsa Poseł do Parlamentu Europejskiego, złożył wizytę w Sztumie. Spotkanie z mieszkańcami tej miejscowości miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Celem dyskusji było podsumowanie 10 lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, w tym ocena wpływu członkowstwa na rozwój Sztumu, od wielu lat rewitalizowanego ze środków unijnych. Ponadto w czasie spotkania Poseł opowiadał o swych doświadczeniach związanych z pracą w Parlamencie Europejskim, oraz wpływie UE na nasze prawodawstwo. Jednym z poruszanych tematów były także perspektywy integracji europejskiej. Poseł Wałęsa entuzjastycznie odniósł się do zacieśniania współpracy państw członkowskich wierząc, że jedynie silna Unia Europejska jest w stanie walczyć o swe międzynarodowe interesy, co potwierdziły również pozostałe osoby biorące udział w spotkaniu.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco