2012.10.25

Jarosław Wałęsa (PO), Komisja Handlu Międzynarodowego, Grupa EPL w Parlamencie Europejskim*

Parlament Europejski zgodził się dzisiaj na otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu (FTA) z Japonią. Warunkiem dla Japonii jest zniesienie barier pozataryfowych oraz eliminacja przeszkód w zakresie zamówień publicznych na rynku kolejowym i transporcie miejskim. - Udało nam się osiągnąć ważne kompromisy, które mam nadzieję poprowadzą do rzeczywistego otwarcia rynku japońskiego.

Japonia jest szóstym partnerem handlowym Unii Europejskiej. UE i Japonia tworzą razem ponad jedną trzecią światowego PKB. Ten ogromny potencjał nie jest niestety wystarczająco wykorzystany - powiedział po głosowaniu poseł Jarosław Wałęsa (PO), sprawozdawca cień z ramienia Grupy EPL.

Szacuje się, że wejście w życie umowy pozwoliłoby na stworzenie 420 tys. nowych miejsc pracy w UE oraz zwiększyło eksport unijnych produktów do Japonii o ponad 30 proc. a produktów japońskich do UE o ponad 20 proc. Zdaniem deputowanych ważne jest jednak, aby obopólne otwarcie rynku UE i Japonii nie wpłynęło negatywnie na żaden z sektorów gospodarki europejskiej.

- Kluczowym dla udzielenia zgody na otwarcie negocjacji było osiągnięcie kompromisów w kwestii przebiegu negocjacji, w tym zapis o wiążącej klauzuli przeglądowej aktywowanej w ciągu roku od rozpoczęcia negocjacji oraz zobowiązanie Komisji Europejskiej do prowadzenia rozmów na podstawie jasno określonych celów oraz regularnej oceny przebiegu negocjacji - powiedział poseł Wałęsa.

W swoim stanowisku Parlament Europejski wymaga, aby rok po rozpoczęciu negocjacji prowadząca negocjacje Komisja Europejska obowiązkowo oceniła czy Japonia wywiązuje się z wcześniejszych zobowiązań wobec UE i znosi bariery pozataryfowe  przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym oraz eliminuje przeszkody w zakresie zamówień publicznych na rynku kolejowym i w transporcie miejskim. Jeśli w czasie trwania negocjacji  postępy w liberalizacji tych sektorów będą niedostateczne, Komisja Europejska powinna, zdaniem europosłów, zawiesić negocjacje.  

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 271 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.


Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Agata Byczewska: +32473841093

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco