2009.09.23

Posłowie żądają nowych środków w wysokości 1,5 mld EUR na sfinansowanie planu uzdrowienia gospodarki oraz 300 mln EUR na nowy fundusz mleczny. W porównaniu do propozycji Rady, Parlament zwiększył budżet o 7 mld EUR (w płatnościach) do 127,5 miliardów. W zobowiązaniach posłowie zapisali kwotę 141,7 mld EUR, a więc większą o 3,8 mld (patrz tabela na końcu tekstu).

W czwartek, w Strasburgu, stosunkiem głosów 522 za, 68 przeciw, przy 39 wstrzymujących się, posłowie przyjęli w pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2010 rok, wprowadziwszy do niego liczne poprawki. Projekt budżetu w wersji zatwierdzonej przez Parlament stanie się teraz przedmiotem negocjacji z Radą, w których obie instytucje będą dążyć do porozumienia przed drugim czytaniem. Budżet na 2010 rok powinien zostać przyjęty i podpisany w grudniu podczas sesji plenarnej w Strasburgu.

Wsparcie dla branży mleczarskiej

Fundusz mleczny w wysokości 300 mln EUR na przezwyciężenie kryzysu w branży mleczarskiej to jedno z żądań Parlamentu zgłoszonych w negocjacjach na budżetem na 2010 rok. Fundusz ma na celu wsparcie finansowe restrukturyzacji branży wraz z trwającym jednocześnie wycofywaniem kwot mlecznych. Środki z funduszu posłużą sfinansowaniu działań wsparcia dla obszarów szczególnie dotkniętych kryzysem, zwiększania sprzedaży i poszukiwania nowych źródeł przychodu. Propozycje sfinansowania funduszu przyjęto stosunkiem głosów 528/89/20.

Parlament Europejski zażądał utworzenia funduszu mlecznego 17 września, a parlamentarna komisja budżetowa zaproponowała na ten cel kwotę 300 milionów euro, co zatwierdziła w głosowaniu cała Izba. Wcześniej w tym tygodniu Komisja Europejska poparła tę propozycję, choć proponowała finansowanie na poziomie 280 mln EUR.

W przyszłorocznym budżecie przewidziane są także inne środki na walkę z kryzysem w branży mleczarskiej w łącznej wysokości ok. 600 mln EUR. Dodatkowo, posłowie przyjęli dziś odrębne projekty legislacyjne, które przewidują pomoc dla rolników w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

1,5 mld EUR na plan odbudowy gospodarczej

„Z powodu kryzysu Rada domaga się ograniczenia budżetu. My w Parlamencie Europejskim wierzymy, że Parlament posiada wiele możliwości skutecznego zapewnienia, że kryzys uda się przezwyciężyć” – powiedział sprawozdawca László Surján (EPP, HU) podczas debaty z udziałem Rady i Komisji.

Parlament domaga się zapisania w budżecie 1,5 miliarda euro (w płatnościach) całkowicie nowych środków na energetyczne komponenty planu odbudowy gospodarczej: infrastrukturę energetyczną i gazową, sieć morskiej energii wiatrowej, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS).

Dwie podstawowe części planu odbudowy gospodarczej to inwestycje w infrastrukturę energetyczną i rozwój terenów wiejskich (sieci teleinformatyczne). Parlament i Rada uzgodniły już wysokość łącznych wydatków (5 mld EUR) oraz środki na ten rok (2,6 mld EUR).

Na podjęcie oczekuje decyzja, jak wydatkować pozostałe 2,4 mld EUR. Posłowie uważają, że o ile środki na rozwój terenów wiejskich mogłyby zostać przesunięte z innych działów, to niezbędne jest przeznaczenie 1,5 miliarda euro całkowicie nowych pieniędzy na sfinansowanie energetycznych komponentów planu.

Środki na paraolimpiadę w Warszawie, stypendia dla młodzieży oraz Katedrę im. Bronisława Geremka

W przyszłorocznym budżecie Unii Europejskiej zabezpieczono środki na trzy inicjatywy zaproponowane przez polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Poprawki złożone przez Janusz Lewandowskiego, Sidonię Jędrzejewską i Jacka Saryusz-Wolskiego (EPP) przewidują dofinansowanie dla Specjalnych Olimpiad, które odbędą się w Warszawie i Atenach, a także stypendia dla młodzieży z państw objętych programem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz o powołanie Katedry Cywilizacji Europejskiej im. prof. Bronisława Geremka w Kolegium Europejskim w Natolinie.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco