2009.09.30

29 października w Porto (Portugalia) rozpoczęła się czwarta edycja spotkania EPP Young Members Network, w którym wziął udział Jarosław Wałęsa, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący grupy EPP w Parlamencie Europejskim, Paulo Rangel oraz Koordyanator EPP Young Members Network, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Andreas Schwab.

Głównymi tematami w czasie konferencji były:

  • Parlamentaryzm w Europie: nowe sposoby współpracy po ratyfikacji Traktatu z Lizbony (Paul Rangel, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim),
  • Wzrost gospodarczy i zatrudnienie w Europie (Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Budżetowej oraz Spraw Gospodarczych  i Monetarnych w Parlamencie  Europejskim),
  • Gospodarka i Kultura: rola kultury w rozwiązaniu kryzysu ( António Gomes de Pinho),
  • Wyjście z kryzysu ekonomicznego-wyzwania (M. Dombrovskis, premier Łotwy)

EPP Young Members Network powstało w 2006 roku. Należą do niej młodzi posłowie Parlamentu Europejskiego ( 36 lat lub mniej w momencie wyboru) oraz posłowie parlamentów krajowych

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco