2009.09.22

Parlament Europejski zatwierdził nowe propozycje, które pomogą branży mleczarskiej borykającej się z dotkliwymi skutkami kryzysu na rynku mleka.

Posłowie poparli dwie propozycje legislacyjne, które przedstawiła Komisja Europejska w poniedziałek po tym, jak w rezolucji przyjętej we wrześniu Parlament wezwał do intensyfikacji działań mających pomóc producentom mleka.

Proponowane środki interwencyjne na rynku zostały przedstawione przez komisarz Mariann Fischer Boel na specjalnym posiedzeniu parlamentarnej komisji rolnictwa w poniedziałek, w Strasburgu. Komisarz poinformowała, że Komisja przystała na propozycję posłów i zaproponowała 280 mln EUR na specjalny fundusz mleczny. W czwartkowym głosowaniu nad projektem budżetu na 2010 rok posłowie zadecydowali, że na fundusz mleczny przeznaczone zostanie 300 mln EUR.

Więcej uprawnień dla KE do interwencji na rynku

Posłowie przystali na propozycję Komisji, aby ta mogła szybko wdrażać działania przeciwdziałające poważnym zakłóceniom na rynku mleka (Artykuł 186 rozporządzenia ws. wspólnej organizacji rynku). Podobna możliwość natychmiastowej interwencji ze strony KE w przypadku załamania cen rynkowych istnieje już w przypadku innych branż, takich jak rynek mięsa i cukru.

Komisarz Ficher Boel wyjaśniła, że jednym z przykładów, gdzie środki interwencji będą mogły zostać zastosowane, będzie przechowywanie niektórych produktów mleczarskich, w tym serów, o co usilnie zabiegał Parlament Europejski we wrześniu.

Nowe kwoty produkcyjne pomogą w restrukturyzacji branży

Druga propozycja przyjęta przez posłów przewiduje dodatkowe fundusze dla państw członkowskich na restrukturyzację rynku mleka.

Obecnie, państwa członkowskie mogą w ramach wyznaczonych limitów dokonywać jedynie skupu mleka od producentów, którzy deklarują chęć zaprzestania produkcji. W przeciwnym razie, jeśli przekroczone zostaną krajowe limity produkcyjne państwo członkowskie płaci karę do budżetu UE. Proponowane rozwiązania przewidują możliwość ustanowienia limitu na niższym poziomie, a dodatkowe środki (wynikające z różnicy limitów produkcji określonych przez kraj i Wspólnotę), zamiast zostać przekazane do budżetu UE mogłyby sfinansować restrukturyzację branży.

Ten dodatkowy środek nie jest obowiązkowy i ma charakter tymczasowy, obowiązując od kwietnia 2009 roku do końca kwietnia 2010 roku.

Do wejścia w życie nowych rozwiązań potrzebna jest zgoda Rady (państw członkowskich), która zadeklarowała już gotowość ich zatwierdzenia w listopadzie.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco