2012.05.10

Państwa członkowskie, korzystające z funduszy unijnych powinny poprawić sprawozdawczość dotyczącą defraudacjach i korupcji oraz poboru ceł i podatku VAT, które są tradycyjnym źródłem dochodów unijnego budżetu. Udoskonalone metody raportowania pozwolą uniknąć niewłaściwego użytkowania funduszy, uznano w przegłosowanej w czwartek rezolucji.

Rezolucja autorstwa Zigmantasa Balčytisa (S&D, IT), wzywa Komisję Europejską do przeciwdziałania sytuacji, w której brakuje informacji o poborze podatku VAT i uchylaniu się od płacenia cła w państwach członkowskich oraz zawłaszczania funduszy europejskich przez organizacje przestępcze.

Każde Euro wydane właściwie

"W interesie obywateli Unii Europejskiej leży to, aby fundusze europejskie były prawidłowo wydawane.  Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) od lat nie jest w stanie odzyskać od państw członkowskich bezprawnie wydanych pieniędzy ani nawet przedstawić dokładnych danych na temat skali korupcji i nadużyć związanych z unijnymi funduszami. Chcemy, żeby Komisja stworzyła sprawny system zbierania wszystkich potrzebnych informacji, w celu przekazania pełnego obrazu sytuacji, który z kolei umożliwi nam efektywne zwalczanie defraudacji i lepszą ochronę interesów Unii", powiedział poseł Balčytis.

Odzyskanie źle wykorzystanych funduszy

Deputowani ubolewają nad faktem, ze duża część funduszy europejskich jest wciąż źle wydawana i ponaglają Komisję do podjęcia bardziej zdecydowanych działań, w celu odzyskania nieodpowiednio wydanych płatności. Posłowie uważają, że kraje powinny wziąć odpowiedzialność za źle użyte fundusze, które powinny zostać zwrócone. Państwa powinny włożyć także więcej wysiłku w zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć

Jeśli fundusze wydawane są nieprawidłowo, natychmiastowe wstrzymanie wypłat powinno poprzedzić skuteczne sankcje, napisano w tekście rezolucji.

Kto płaci za uchylanie się od VAT-u?

Posłowie zwrócili również uwagę na "alarmujące luki" w podatku VAT w niektórych z państw członkowskich, tzn. różnicę pomiędzy wysokością kwoty, którą

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco