2012.05.10

Unijna polityka lotnicza musi zwracać szczególną uwagę na potrzeby regionalnych portów lotniczych, mówi rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski w czwartek. Posłowie uważają, że potencjalny wpływ lotnisk regionalnych na rozwój regionu oraz odciążenie głównych portów lotniczych, może zostać dodatkowo wzmocniony poprzez ich zintegrowanie z transeuropejska siecią transportową (TEN-T - Trans-European Transport Networks).

W rezolucji zwrócono uwagę na, kluczowe znaczenie, jakie regionalne lotniska mają dla spójności terytorialnej oraz społecznego i ekonomicznego rozwoju, zwłaszcza w regionach gdzie inne środki transportu nie są dobrze rozwinięte. Przyciągają one nowych przedsiębiorców i są szansą dla turystyki regionalnej, jak również jednym ze specjalistycznych środków transportu towarów.

Jednakże, jak zauważył sprawozdawca Philip Bradbourn (ECR, UK) podczas środowej debaty, kryzys ekonomiczny odcisnął swoje piętno na regionalnych portach lotniczych. Jego zdaniem ostra konkurencja cenowa "wycina" je z rynku, co prowadzi do większej konsolidacji pomiędzy głównymi lotniskami i liniami lotniczymi i powoduje mniejszy wybór oferty oraz wyższe koszty podróży dla klientów".  

"Takie praktyki musza być zwalczane poprzez usunięcie przeszkód gospodarczych i lepsze zdefiniowanie roli regionalnych lotniska w sieci transportu", powiedział sprawozdawca, wzywając tym samym Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad inicjatywą "jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej" (Single European Sky) oraz do zaprojektowania sieci regionalnych portów lotniczych, które, działając razem, przyczyniałyby się do wzrostu przepustowości na większych lotniskach.

Deputowani uważają, że integracja regionalnych portów lotniczych z transeuropejską siecią transportową (TEN-T) mogłoby ponadto stworzyć zachęty dla prywatnych źródeł finansowania i zachęcić państwa członkowskie do inwestowania w ulepszenie połączeń naziemnych, szczególnie pociągów wysokich prędkości.

Jednak, by polepszyć ogólną jakość usług, trzeba stawić czoła niektórym praktykom stosowanym przez tzw. tanie linie lotnicze, do czego wzywa właśnie przyjęta rezolucja. Chodzi tu m.in. o nakładanie dodatkowych opłat za dokonywanie rezerwacji, czy ograniczenia dotyczące bagażu ręcznego, które zniechęcają podróżnych do kupowania towarów na lotniskach.

Deputowani pochwalili decyzję Hiszpanii, która zabroniła tych praktyk, prowadzących do niszczenia lokalnej sprzedaży detalicznej. Zdaniem posłów na linie lotnicze powinny zostać nałożone górne limity wagowe, a opłaty za nadbagaż powinny zostać ograniczone.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco