16.11.2018

Zielone światło dla rejestracji firmy przez Internet

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji Prawnej posłowie zagłosują za nowymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców i firm, które dotyczą możliwości zarejestrowania swojej działalności w innym kraju unijnym przez Internet. Przepisy dotyczące wymogów i procedur w danym państwie pozostają bez zmian, jednak nowe zasady będą umożliwiały rejestrację spółki w innym kraju członkowskim całkowicie przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 5 lub 10 dni, w zależności od rodzaju spółki i tego czy wnioskodawca jest osobą fizyczną czy prawną. Dyrektywa zakłada także stosowanie zasady jednorazowości  "once only", która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz. Autorem sprawozdania dyrektywy w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest Tadeusz Zwiefka 

Wtorek, 20 listopada, godz. 10:00-12:30, sala ASP A3E2, Parlament Europejski 

Komisja Prawna wzywa do stworzenia nowych instrumentów szybszego rozwiązania sporów handlowych

We wtorek na posiedzeniu Komisji Prawnej posłowie zagłosują nad raportem, który wzywa Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Procedura miałaby charakter dobrowolny, stosowana byłaby tylko do transgranicznych sporów handlowych pomiędzy unijnymi firmami i charakteryzowałaby się krótkimi terminami, mniejszą liczbą apelacji i możliwością rozwiązania sporu nawet w pół roku. Obecnie czas całego procesu to nawet kilka lat,  podczas których znaczące ilości kapitału pozostają zamrożone na poczet przyszłego wyroku. Autorem sprawozdania i propozycji nowych rozwiązań prawnych jest Tadeusz Zwiefka.

Wtorek, 20 listopada, godz. 10:00-12:30, sala ASP A3E2, Parlament Europejski 

Ochrona praw dziecka w sporze między rodzicami

W poniedziałek w ramach obrad Komisji Prawnej i w przededniu obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka, odbędzie się wysłuchanie o tym, jak chronić prawa dziecka, gdy rodzice się rozstają. Jak zapewnić dziecku kontakt z rodzicami, gdy dziecko zostanie uprowadzone przez jednego z rodziców, jak zagwarantować dziecku prawo do bycia wysłuchanym w transgranicznym sporze rodzinnym, jaka powinna być rola mediacji? Na te i wiele innych pytań spróbują znaleźć odpowiedź zaproszeni eksperci. Konferencję otworzą pani Elisabeth Morin – Chartier, koordynator PE ds. praw dzieci oraz Tadeusz Zwiefka, sprawozdawca PE do rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich, opieki rodzicielskiej i uprowadzeń rodzicielskich.

Poniedziałek, 19 listopada, godz. 15:00 – 17:00, sala ASP A5E2, Parlament Europejski 

Europejski Korpus Solidarności

We wtorek posłowie Komisji Rozwoju (DEVE) rozpatrzą projekt opinii do rozporządzenia ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności”. Program ten ma umożliwić co najmniej 350 tys. młodych Europejczyków wspieranie społeczności w potrzebie w drodze wolontariatu, praktyk zawodowych i staży. Do Europejskiego Korpusu Solidarności zostanie włączony wolontariat mający na celu wspieranie pomocy humanitarnej w państwach trzecich, który dotychczas funkcjonował w ramach odrębnej inicjatywy. Prace w Komisji DEVE z ramienia Grupy EPL koordynuje poseł Adam Szejnfeld.

Wtorek, 20 listopada, godz. 15:15, sala PHS 4B001, Parlament Europejski 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

We wtorek członkowie komisji EMPL  przyjmą stanowisko w  sprawie przyszłych zasad dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Rewizja dwóch rozporządzeń z 2004 oraz 2009 roku obejmuje między innymi nowe zasady dotyczące korzystania za granicą z zasiłków z tytułu bezrobocia. Europosłowie zdecydują także, czy świadczenia rodzinne pobierane w innych państwach członkowskich, w sytuacji gdy dzieci przebywają w Polsce, powinny podlegać indeksacji, a więc dostosowaniu do kosztów życia w naszym kraju. Dodatkowo rewizja rozporządzeń będzie miała duże znaczenie dla firm wysyłających pracowników za granicę w celu świadczenia usług. Europosłowie zdecydują czy nadal w przypadku delegowania składki na ubezpieczenie społeczne będą mogłyby być odprowadzane w kraju pochodzenia przez 24 miesiące czy tylko przez 18.

Wtorek, 20 listopada, godz. 9:00 - 12:30, sala PHS 1A002, Parlament Europejski​

Powołanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy

We wtorek członkowie komisji EMPL zdecydują o powołaniu Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz o jego kompetencjach. Wynegocjowane zapisy kompromisowe przewidują przyznanie urzędowi trzech kompetencji: informowanie pracodawców i pracowników o przepisach europejskich związanych z mobilnością pracy i usług; koordynowanie wspólnych transgranicznych inspekcji przeprowadzanych przez państwa członkowskie oraz mediacja i wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy instytucjami w krajach UE. Europosłowie podejmą także decyzje o ewentualnej zmianie nazwy na Europejską Agencje Pracy. Koordynatorką w komisji TRAN jest poseł Elżbieta Łukacijewska, natomiast koordynatorką w komisji EMPL - poseł Danuta Jazłowiecka.

Wtorek, 20 listopada, godz. 9:00 - 12:30, sala PHS 1A002, Parlament Europejski 

Sytuacja praworządności w Polsce

20 listopada na posiedzeniu komisji  Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbędzie się wysłuchanie  publiczne na temat sytuacji praworządności w Polsce w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości. Podczas posiedzenia zaprezentowany zostanie raport z misji posłów komisji LIBE do Polski we wrześniu br., a wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zaprezentuje stan dialogu z polskim rządem. W spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych oraz eksperci prawa z uczelni europejskich.

Wtorek, 20 listopada 2018, godz.14:30-18:00, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski

Czyste powietrze dla polskich regionów

We wtorek Jerzy Buzek, przewodniczący komisji Przemysłu, Badań i Energii PE, organizuje debatę „Od Porozumienia Paryskiego, przez COP24 do Strategii Czystego Powietrza dla europejskich regionów”. Jej główny cel to prezentacja i omówienie najlepszych sposobów walki ze smogiem w regionach całej Unii Europejskiej. Z Polski głos zabiorą Jacek Szymczak - Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przedstawiciele województw małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Wtorek, 20 listopada, godz. 15:00-17:00, sala ASP 5E3, Parlament Europejski 

Adam Michnik, Ludwika i Henryk Wujcowie oraz Jan Lityński gośćmi Klubu Obywatelskiego w Brukseli

W poniedziałek w PE w Brukseli odbędzie się spotkanie Klubu Obywatelskiego. Spotkanie będzie adresowane do polskiej społeczności w Brukseli, poświęcone obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju. Na zaproszenie posła Michała Boniego wezmą w nim udział goście z Polski, działacze opozycji demokratycznej w PRL: Adam Michnik, Ludwika i Henryk Wujcowie oraz Jan Lityński. Około 18:45 organizatorzy zaplanowali wspólny toast na Esplanadzie Solidarności – pod tabliczką "Solidarności"-  aby uczcić 100 lat niepodległości Polski.

Poniedziałek, 19 listopada, godz. 17.00, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski 

Dziedzictwo roku 1968

We wtorek Poseł Michal Boni zaprasza na konferencję z okazji 50 rocznicy wydarzeń roku 1968, z honorowym udziałem Adama Michnika, Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej oraz Michaela Kocába, przewodniczącego parlamentarnej komisji odpowiedzialnej za wycofanie wojsk rosyjskich z terenów Czechosłowacji w latach 1990. Współorganizatorami wydarzenia są Europosłowie Alain Lamassure z Francji, Jaromír Štětina z Czech oraz Ivan Štefanec ze Słowacji. Konferencja będzie okazją do rozmowy o dziedzictwie roku 1968, ale też szukania elementów wspólnych w tych doświadczeniach, europejsko łączących się w pragnieniu wolności.

Wtorek, 20 listopada, godz. 18.30, Dom Historii Europejskiej w Brukseli

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco