2019.04.25

Na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 23-26 maja, Parlament Europejski opublikował spot "Wybierz swoją przyszłość", aby zachęcić wyborców do głosowania.

Trzyminutowy obraz zrealizował na zamówienie Parlamentu Europejskiego Frédéric Planchon, wielokrotnie nagradzany francuski reżyser filmów krótkometrażowych i reklamowych. Spot ma skłonić odbiorców do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach europejskich poprzez ukazanie zależności między konsekwencjami głosowania i życiem przyszłych pokoleń. Film pokazuje piękno i kruchość pierwszych momentów życia nowo narodzonego dziecka.

Narratorem jest dziewczynka, która apeluje do poczucia odpowiedzialności wyborców: „Każdy z nas może zostawić swój ślad, ale wspólnie możemy spowodować rzeczywiste zmiany. Wybierz Europę, w której będę dorastać". Wybory, które odbędą się we wszystkich krajach UE między 23 a 26 maja, określą przyszły kształt i kierunek rozwoju Unii Europejskiej.

Motyw wspólnoty wykorzystany w filmie jest zgodny z zapatrywaniami Europejczyków biorących udział w sondażu przeprowadzonym w kwietniu na zamówienie Parlamentu Europejskiego (EP Flash 4021 Eurobarometer Survey 2-9 April 2019, wywiad telefoniczny, 25.564 respondentów). 80% respondentów uważa, że to, co łączy Europejczyków, jest ważniejsze niż to, co ich dzieli (tabela 1). Negocjacje w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE pokazały poczucie niepewności wynikające z separacji i zagrożenia spowodowane opuszczeniem UE. Nadzieja lub zaufanie to pierwsze odczucia, na które wskazuje większość Europejczyków zapytanych o skojarzenia z UE (łącznie 55 %) o UE, podczas gdy na niepewność co do przyszłości Europy wywołującą wątpliwości jako dominujące uczucie wskakuje jedna trzecia obywateli objętych badaniem (tabela 2).

Debata na temat brexitu pokazała również, jak ściśle lata wspólnej pracy powiązały ze sobą kraje UE, i jak wiele korzyści płynie z przynależności do szerszej grupy. Korzyści te stają się niekiedy widoczne dopiero w perspektywie ich utraty. Najnowsze dane Eurobarometru (z lutego 2019 r.) pokazują, że ponad dwie trzecie (68%) Europejczyków uważa, że UE przyniosła korzyści ich krajowi (tabela 3), a 61% jest zdania, że członkostwo w Unii to dobra rzecz (tabela 4).

Presja zewnętrzna ze strony państw trzecich sprawia, że państwa UE muszą ściślej ze sobą współpracować, jeśli mają zachować znaczenie i wywierać rzeczywisty wpływ w porządku światowym. Badanie Eurobarometru pokazuje, że obywatele UE są głównie zainteresowani stanem gospodarki, perspektywami zatrudnienia, imigracją, zmianami klimatu i walką z terroryzmem, a więc wyzwaniami wymagającymi więcej współdziałania i współpracy (tabela 5).

Przyszłość Europy jest teraz w rękach tych, którzy wezmą udział w wyborach europejskich 23-26 maja. Chociaż z badania Eurobarometru wynika, że pod koniec lutego ponad jedna trzecia obywateli UE (35%) miała już pewność, że weźmie udział w wyborach, 32% respondentów nie było jeszcze co do tego przekonanych (tabela 6). Tylko 21% młodych ludzi w wieku uprawniającym do głosowania deklaruje, że na pewno pójdzie głosować, a 34% nie podjęło jeszcze decyzji (tabela 7), mimo że to ta kategoria obywateli stale wykazuje najbardziej pozytywne nastawienie do UE (74%).

Film "Wybierz swoją przyszłość" zostanie opublikowany w internecie we wszystkich państwach członkowskich UE 25 kwietnia 2019 roku. Do dalszej dystrybucji trafią wersje telewizyjna, kinowa i radiowa.

Z tabelami wyników przywołanych w tekście można zapoznać się tutaj.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco