2018.11.16

“Brexit, najsilniej dotknie ludzi. Najważniejsze są prawa naszych obywateli, zachowanie kruchego pokoju w Irlandii Północnej i zabezpieczenie miejsc pracy, zagrożonych przez wyjście Wielkiej Brytanii z UE”, powiedział Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, odnosząc się do sprawozdania na temat porozumienia w sprawie Brexitu, złożonego dziś, przez głównego negocjatora, Michela Barnier, podczas Konferencji Przewodniczących grup politycznych.

”Wierzymy w demokrację i szanujemy decyzję Brytyjczyków. Tekst uzgodniony przez Unię Europejską i Wielką Brytanię jest pierwszym krokiem na długiej drodze. Jestem optymistą, oczekując, że utoruje on drogę do bliskich przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią.  Jak zawsze mówiłem, Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, ale nie Europę", dodał prezydent Tajani. 

"Chciałbym podziękować Michelowi Barnier za jego niestrudzoną pracę i ducha współpracy, który jest podstawą naszych stosunków. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zasadniczego wkładu grupy posłów zajmujących się Brexitem w Parlamencie Europejskim”.

"Umowa ta powinna odzwierciedlać fakt, że każdy wynik negocjacji będzie gorszy od pełnego członkostwa, chroniąc jednocześnie interesy i prawa obywateli UE-27. Pokazuje ona, za czym opowiada się Unia Europejska: solidarnością i jednością jej członków”. 

„Chcę również jasno powiedzieć, że jest to dopiero początek nowego etapu. Parlament Europejski zostanie wezwany do zatwierdzenia umowy i w związku z tym będzie nadal kontrolował rozwój sytuacji nie dopuszczając do przekroczenia w negocjacjach wyznaczonych przez nas granic”, zakończył Przewodniczący.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco