2018.02.22

Parlament Europejski rozpoczął prace nad uproszczeniem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) - mechanizmu, który pozwala Europejczykom wezwać Komisję Europejską do przedstawienia konkretnej propozycji prawnej. W środę, europosłowie komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz komisji Petycji (PETI) wspólnie zorganizowali w tej sprawie wysłuchanie publiczne. 

„Dzięki Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej, każdy z nas może wyrazić swoją opinię, zasygnalizować potrzebę zmian, inicjując założenie komitetu obywatelskiego lub podpisując się pod istotnym dla nas projektem inicjatywy. Wbrew obiegowym opiniom, prawodawstwo UE ma bezpośredni wpływ na życie każdego z nas, a mieszkańcy różnych części Europy, często borykają się z podobnymi problemami. Mechanizm europejskiej inicjatywy obywatelskiej pozwala mieszkańcom różnych krajów europejskich połączyć siły i działać razem w celu rozwiązania ważnych, wspólnych dla nich kwestii. To przykład realnej integracji nie na poziomie państw, lecz zwykłych obywateli” - podkreślił europoseł Jarosław Wałęsa, autor opinii ws. EIO i wicekoordynator Grupy EPL w komisji petycji PE.

„Dlatego też Europejska Inicjatywa Obywatelska ma tak duże znaczenie – daje ona obywatelom UE możliwość́ wyrażenia w konkretny sposób swoich obaw oraz wywarcia wpływu na kształt europejskich działań politycznych i ustawodawczych. EIO to ogromny krok w stronę większego zaangażowania obywateli w to, co dzieje się na poziomie Unii. Coraz więcej spraw łączy mieszkańców różnych państw członkowskich, a EIO daje im realną możliwość wspólnego działania. Mam jednak świadomość, że niektóre aspekty można jeszcze poprawić, dlatego istotne jest rozważać możliwe sposoby usprawnienia tego narzędzia” - dodał poseł Wałęsa.

Europejska Inicjatywa Obywatelska została wprowadzona przez Traktat z Lizbony, jako instrument ponadnarodowej demokracji obywateli. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli, poprzez zapewnienie im w formie pośredniej, prawa inicjatywy ustawodawczej. Parlament Europejski od samego początku poświęcił wiele uwagi temu instrumentowi. We wrześniu 2017 r. w wyniku wniosków europosłów i  po publicznych konsultacjach,  Komisja Europejska zaproponowała przegląd  inicjatywy. Zgodnie z tą propozycją  wiek uprawniający do złożenia podpisu ma zostać obniżony do 16 lat, formularze deklaracji poparcia mają zostać uproszczone, wszyscy obywatele UE, bez względu na miejsce zamieszkania, mają uzyskać prawo wyrażenia poparcia dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a czas na rozpatrzenie inicjatywy ma zostać wydłużony.

Wczorajsze spotkanie składało się z trzech głównych paneli: przegląd rozporządzenia w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, perspektywa instytucjonalna i organizacyjna, aspekt prawny oraz aspekt techniczny inicjatywy, a także przykłady krajowych inicjatyw obywatelskich. Głos w sprawie EIO zabrali m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego z obu komisji tematycznych, Przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz liczni zaproszeni eksperci.

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco