2018.02.23

Tereny górnicze w UE - finansowanie i inwestycje

We wtorek odbędzie się spotkanie poświęcone wsparciu finansowemu dla unijnych regionów górniczych w ramach nowego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 r., nad którym prace właśnie się rozpoczynają. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci tych regionów z całej UE - w tym województwa śląskiego - przedstawiciele Komisji Europejskiej, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przemysłu, spółek energetycznych i związków zawodowych. Organizatorami spotkania są przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii, Jerzy Buzek oraz wiceprzewodniczący KE ds. Unii Energetycznej, Maroš Šefčovič - inicjatorzy uruchomionej w grudniu ubiegłego roku Platformy na rzecz Regionów Węglowych w Transformacji.

Wtorek, 27 lutego, godz.15:00 -17:30, sala PHS 04B01, Parlament Europejski, Bruksela 

Z Think Tankami o przyszłości Ukrainy

We wtorek w Parlamencie Europejskim, w ramach spotkania Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy odbędzie się spotkanie UkraineLab, podczas którego przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Najwyższej Rady Ukrainy oraz liczni europejscy analitycy specjalizujący się w tematach związanych z Ukrainą omówią przyszłość relacji UE-Ukraina. Po wejściu w życie umowy stowarzyszeniowej i ruchu bezwizowego i w kontekście nadal trwającej agresji Rosji na Ukrainę, temat ten jest niezwykle ważny dla całej Europy. Gościem spotkania będzie Ivanna Klympush-Tsintsadze, wicepremier Ukrainy odpowiedzialna za integrację europejską i euro-atlantycką. Gospodarzem spotkania będzie Prof. Dariusz Rosati, przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy. 

Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego UE a polityka zatrudnienia i sprawy społeczne

We wtorek podczas posiedzenia Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych odbędzie się głosowanie sprawozdania w sprawie Rocznej Analizy Wzrostu na rok 2018. Roczna Analiza Wzrostu Gospodarczego formalnie rozpoczyna wdrażanie ósmego cyklu koordynacji i zarządzania polityką gospodarczą UE, czyli Semestr Europejski. W tej kwestii Komisja zaproponowała priorytety, na których państwa członkowskie powinny skupić swoją uwagę przy wdrażaniu krajowych polityk i reform, aby osiągnąć trwały i inkluzyjny wzrost w ramach tzw. szlachetnego trójkąta: zwiększania inwestycji, realizacji reform strukturalnych i zapewnienia odpowiedniej polityki budżetowej. Sprawozdanie Parlamentu stanowi uzupełnienie tych priorytetów o kwestie istotne z punktu widzenia polityki zatrudnienia i spraw społecznych. Szczególny nacisk położony został m.in. na bezrobocie wśród młodzieży, wzrost produktywności i idący za tym wzrost płac czy też zwalczanie nierówności społecznych i ubóstwa, w tym ubóstwa wśród dzieci. Autorem dokumentu jest europoseł Krzysztof Hetman.

Wtorek, 27 lutego, godz.9:30, sala PHS 1A002, Parlament Europejski, Bruksela 

Wymiana kulturalna i edukacyjna po Brexicie

W kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego w spawie negocjacji dot. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE oraz przyszłych relacji ze Wspólnotą, grupa monitorująca ds. Brexitu w Komisji Kultury i Edukacji spotka się, aby wypracować stanowisko dotyczące m.in. przyszłości flagowego programu UE Erasmus+ po Brexicie oraz udziału Wielkiej Brytanii w programie Kreatywna Europa. Prawie 30% wszystkich mobilnych studentów w Europie wybiera Wielką Brytanię jako kraj docelowy. Prawa obywateli UE, którzy obecnie wnoszą opłaty takiej samej wysokości jak Brytyjczycy, powinny zostać utrzymane. Spotkanie poprowadzi przewodniczący grupy monitorującej Bogdan Zdrojewski.

Wtorek, 27 lutego, godz. 15.00-16.30, sala tbc, Parlament Europejski, Bruksela 

Koniec geoblokowania - podpisanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Podczas mini sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli podpisane zostanie rozporządzenie, które wyeliminuje nieuzasadnione blokowanie geograficzne konsumentów kupujących online produkty lub usługi w UE (tzw. geoblokowanie). Prace nad rozporządzeniem z ramienia Grupy EPL prowadziła posłanka Róża Thun.

Środa, 28 lutego, godz. 12:00, Parlament Europejski, Bruksela 

Przyszłość sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence) w Europie

Podczas debaty współorganizowanej przez Parlament Europejski i Europejski Instytut Uniwersytecki (EUI) we Florencji, przedstawiciele instytucji europejskich, środowisk naukowych oraz biznesu będą dyskutować na temat przyszłej strategii Komisji Europejskiej dot. robotyki i sztucznej inteligencji. Daleko idące implikacje wykorzystania sztucznej inteligencji w rozwiązaniach od medycyny po transport i media społecznościowe wskazują na naglącą potrzebę regulacji w tej dziedzinie. Sztuczna inteligencja to nie tylko autonomiczne samochody, drony, czy roboty wspomagające medycynę, to także algorytmy wpływające w dużym stopniu na kampanie polityczne i rozpowszechnianie tzw. fake news. Regulacje europejskie wymagają transparentności procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję, z uwzględnieniem wymogów etycznych. Konferencję poprowadzi posłanka Róża Thun.

Wtorek, 27 lutego, godz. 13:00, sala ASP 5G3, Parlament Europejski, Bruksela

Wschodnia Ukraina - zapomniany kryzys humanitarny

W środę w budynku Komitetu Regionów, odbędzie się konferencja organizowana przez DG ECHO Komisji Europejskiej i Organizację Narodów Zjednoczonych dotycząca humanitarnych aspektów rosyjskiej agresji na Ukrainie oraz problemów z jakimi społeczność międzynarodowa musi się z nimi zmierzyć po czterech latach konfliktu. Oprócz Komisarza Stylianidesa, który przedstawi punkt widzenia Komisji i działania przez nią prowadzone, Prof. Dariusz Rosati - przewodniczący Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Ukrainy - podkreśli perspektywę Europarlamentu, także w kontekście własnych wizyt w regionie.

Środa, 28 lutego, godz. 13:30 - 16:45, , sala VNL02, Budynek Komitetu Regionów, Rue Van Maerlant 2, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco