2018.02.02

Jaki skład Parlamentu?

W trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zostanie przeprowadzona debata oraz głosowanie nad nowym składem Parlamentu Europejskiego. Projekt sprawozdania zakłada zmianę wielkości Parlamentu Europejskiego z 751 do 705 miejsc po odejściu Wielkiej Brytanii oraz nowy podział miejsca dla krajów członkowskich. W projekcie przewidziane jest jedno dodatkowe miejsce dla Polski. Współsprawozdawczynią dokumentu jest Prof. Danuta Hübner.

Środa, 7 lutego, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Środa, 7 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Koniec z nieuzasadnionym blokowaniem geograficznym w sieci (geoblokowanie)

W trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zostanie przeprowadzona debata oraz głosowanie nad ostatecznym porozumieniem ws. rozporządzenia, które wyeliminuje nieuzasadnione blokowanie geograficzne konsumentów kupujących online produkty lub usługi w UE (tzw. geoblokowanie). Dzięki nowym przepisom mieszkańcy UE będą mogli bez ograniczeń kupić online sprzęt elektroniczny, bilety na koncert ulubionego zespołu lub wynająć samochód w innych państwach, tak jak czynią to w swoim kraju. Nowe zasady gwarantują, że przy tej okazji nie napotkają oni przeszkód takich jak wymóg płatności kartą debetową lub kredytową wydaną w innym państwie. Dla przedsiębiorstw oznacza to większą pewność prawa przy prowadzeniu działalności transgranicznej. Prace nad rozporządzeniem z ramienia Grupy EPL prowadziła posłanka Róża Thun.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 17:30, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 15:00, konferencja prasowa, LOW N-1/201, Parlament Europejski, Strasburg 

Zmiany w systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi

We wtorek w czasie sesji plenarnej Parlament Europejski będzie głosował nad przyjęciem zmian w dyrektywie o europejskim systemie handlu emisjami gazami cieplarnianymi (ETS). Zmiany pozwolą na wydłużenie ochrony przedsiębiorstw zagrożonych tzw ‘ucieczką emisji’ poprzez przyznanie im puli darmowych uprawnień w latach 2020-2030. Przedłużone zostanie wsparcie dla polskiej energetyki oraz ciepłownictwa w postaci tzw. derogacji energetycznej oraz nowo powołanego Funduszu Modernizacyjnego. W prace nad dyrektywą zaangażowani byli posłowie Andrzej Grzyb - w Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa żywności i Jerzy Buzek - w Komisji Przemysłu, Badań i Energii.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 19:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg 

Zmiana czasu w UE

W czwartek podczas sesji plenarnej, Komisja Europejska przedstawi informacje dotyczące zmiany czasu w UE. W tym samym dniu, europosłowie zagłosują nad rezolucją w tej samej sprawie wypracowaną w Komisji Transportu i Turystyki PE. Debata oraz przedłożona rezolucja zostały zainicjowane przez działającą od lat grupę roboczą "przeciw zmianom czasu w UE" skupiając ponad 70 posłów wszystkich frakcji politycznych w PE. Członkiem grupy roboczej jest europoseł Andrzej Grzyb, który weźmie również udział w konferencji prasowej nt. zmiany czasu w środę 7 lutego.

Środa, 7 lutego, godz. 11:30, konferencja prasowa, LOW N-1/201, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek 8 lutego, godz. 9:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek 8 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg 

Jak przyspieszyć innowacje w energetyce?

UE musi stać się światowym liderem innowacyjności, jeśli w najbliższych dekadach, chce zapewnić sobie trwały wzrost gospodarczy i zdolność do realnego konkurowania na rynkach światowych. Do tego niezbędna jest nowa strategia na rzecz przyśpieszenia innowacyjności w energetyce. Takie innowacje mogą być też skutecznym narzędziem w walce ze smogiem. Tego dotyczy sprawozdanie, które będzie głosowane na lutowej sesji plenarnej. Kluczem strategii ma być nie tylko ambitny 9 program ramowy UE badań i innowacji, z budżetem na poziomie co najmniej 120 mld euro, ale i wzrost o 50% wydatków na innowacje w energetyce. Towarzyszyć temu musi jednak większe zaangażowanie Europejczyków - konsumentów i prosumentów - w stymulowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym, w to jak tworzymy i korzystamy z energii na co dzień. Autorem sprawozdania jest przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek.

Poniedziałek, 5 lutego, godz. 20:00, debata plenarna, Parlament Europejski, Strasburg

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne, Parlament Europejski, Strasburg

Komisja specjalna ds. pestycydów

Podczas sesji plenarnej w Strasburgu europosłowie podejmą decyzję dotyczącą powołania i składu specjalnej komisji do spraw unijnej procedury wydawania zezwoleń na pestycydy. Komisja będzie powołana na 9 miesięcy i będzie się składać z 30 członków, a na koniec działania swojego mandatu przyjmie sprawozdanie końcowe z ustaleń faktycznych i zaleceń, które potem będą musiały zostać zatwierdzone przez cały Parlament Europejski. Poseł Andrzej Grzyb jest kandydatem na członka tej specjalnej komisji z ramienia delegacji PO-PSL.

Wtorek, 6 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad mandatem, Parlament Europejski, Strasburg

Czwartek, 8 lutego, godz. 12:00, głosowanie plenarne nad składem komisji, Parlament Europejski, Strasburg

 
  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco