2015.06.08

W poniedziałek 8 czerwca w Strasburgu odbyło się drugie trójstronne spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Prezydencji Łotewskiej przy Radzie Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ram dla wielogatunkowego planu zarządzania stadami dorsza, śledzia i szprota. 

Jako poseł sprawozdawca z ramienia Parlamentu Europejskiego jestem odpowiedzialny za reprezentowanie naszej instytucji podczas negocjacji. Jest to pierwszy tego typu plan, w ramach nowej polityki rybołówstwa UE, który ma zapewnić zrównoważoną eksploatację stad oraz stabilność wielkości uprawnień do połowów. 

Spotkanie miało na celu omówienie pozycji poszczególnych instytucji w celu nakreślenia możliwych kompromisów potrzebnych do ostatecznego zatwierdzenia planu.

Najważniejszym elementem planu są przedziały wartości śmiertelności połowowej oraz poziom minimalny biomasy tarłowej. Przedziały będą wskazywać ile ryb będzie można wyławiać. Im mniejsze przedziały, tym mniejsze kwoty połowowe, im większe, tym większa elastyczność w podejściu do zasobów oraz lepsze reagowanie na zmieniającą się sytuację stad. W przypadku biomasy tarłowej chodzi o wyznaczenie punktów odniesienia dla poszczególnych stad, poniżej których uruchamiane będą szczególne, ostrzejsze mechanizmy ochronne. 

Na tym etapie negocjacji stanowiska poszczególnych instytucji jeszcze znacznie się różnią w tych kwestiach. Rada opiera się na doradztwie naukowym a Parlament na wytycznych Rozporządzenia Podstawowego w sprawie Wspólnej Polityki Rybołówstwa. W tych zagadnieniach żadne wiążące decyzje nie zostały podjęte.

Podczas spotkania omówiono również cele planu, środki ochronne i techniczne, współpracę regionalną oraz ocenę planu. Te aspekty są mniej kontrowersyjne w związku z tym zostaną szczegółowo omówione podczas spotkania technicznego w przyszłym tygodniu. Kolejne spotkanie trójstronne prawdopodobnie odbędzie się 24 czerwca.

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco