2015.05.20

Gala „Dnia Europy”, którą organizuje Ośrodek Badań Integracji Europejskiej po raz dwunasty stała się już tradycją i wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń Uniwersytetu Gdańskiego.

Na Wydziale Ekonomicznym  odbyła się Konferencja „Przyszłość Unii Europejskiej  w kontekście Strategii 2020 – znaczenie dla Polski”.  Strategia 2020 jest nowym, długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, łącząc cele unijne z priorytetami krajowymi. Zawarte w nich reformy, ukierunkowane na wzrost inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu, mają umożliwić przezwyciężenie barier wzrostu, hamujących potencjał rozwojowy państw członkowskich UE, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia pozycji UE na arenie międzynarodowej.  Te wszystkie elementy mają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Polski. 

Podsumowaniem obchodów było uroczyste ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów Konkursu „Polska w Unii”. To już 12 edycja Konkursu, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego zmagali się z unijną tematyką.

Zwycięzcami zostali: Natalia Czarnowska, Julia Tobolska,  Krzysztof Holke  - wszyscy uzyskując po tyle samo punktów w klasyfikacji końcowej (16 pkt.).

W tym roku, jako patron honorowy Konkursu, ufundowałem dla trzech pierwszych miejsc wyjazd do Parlamentu Europejskiego. Gratuluję Zwycięzcom oraz Finalistom Konkursu wiedzy oraz zaangażowania!

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco