2015.02.20

W piątek 20 lutego 2015r. uczestniczyłem w spotkaniu Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa.

Miałem przyjemność uczestniczyć w debacie wraz z przedstawicielami administracji rządowej, naukowcami, rybakami i ekologami. Dyskutanci przedstawiali indywidualne punkty widzenia na problemy Bałtyku, by wypracować wspólne rozwiązania. Jako Wiceprzewodniczący Komisji Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim miałem możliwość zaprezentowania Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby. Plan wielogatunkowy to długo oczekiwany plan, którego jestem sprawozdawcą w imieniu Parlamentu Europejskiego. Propozycja Komisji Europejskiej jest dobra, wymaga kilku zmian, aby ją dopracować. W tym celu złożyłem 18 poprawek, które na obradach Polskiego Bałtyckiego Okrągłego Stołu ds. Rybołówstwa miałem możliwość omówienia.

 

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco