2012.07.13

Rok 2012 ogłoszony został europejskim rokiem aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Będzie to okazja do tego, by uświadomić sobie, że w Europie żyjemy dziś dłużej i że cieszymy się dobrym zdrowiem dłużej niż kiedykolwiek wcześniej oraz bliżej przyjrzeć się możliwościom jakie z tego wynikają.

Pan Jarosław Wałęsa objął Patronat Honorowy nad działaniami organizowanymi przez Fundację „Pomagam Homo Homini” z okazji Europejskiego Roku Seniora i Integracji Międzypokoleniowej. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa seniorów, przedłużenie ich czynnego udziału w życiu społecznym oraz poprawa kondycji zdrowotnej. Bardzo ważne jest utrzymanie solidarności międzypokoleniowej w społeczeństwach, w których liczba osób starszych szybko wzrasta. W osobach po 50-tym roku życia drzemie ogromny potencjał, który pozostaje niewykorzystany, dlatego należy podjąć działania w celu ich aktywizacji. Pan Poseł zachęca wszystkie osoby starsze, aby wykorzystały zdobytą wiedzę, umiejętności i doświadczenie życiowe, przekazując je młodszym pokoleniom. Seniorzy są szansą dla przyszłości. Wszystkich, którzy uważają swój wolny czas jako atrybut do zagospodarowania, zaprasza do czynnego uczestnictwa w Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszeniach Dla Seniorów. Na takich spotkaniach można pogłębić wiedzę dotyczącą edukacji zdrowotnej oraz polepszyć sprawność fizyczną. Pan Poseł zachęca Seniorów do wychodzenia z domu i uczestnictwa w życiu społecznym oraz kulturalnym, a także do podejmowania działań na zasadach wolontariatu.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco