2017.09.20

Projekt „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” został stworzony w 2016 r. przez założyciela Helskiej Fundacji Sapere Aude, radnego Helu, działacza społecznego Marka Chroń.

Współorganizatorem Projektu jest Fundacja Hotele Polskie Dzieciom. Koordynacją części akademickiej oraz technicznej zajmują się: Iwona Topka i Daniel Mikołajczyk. Oprawę graficzną tworzy w imieniu firmy nunudesign – Gosia Piotrowicz. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów studiów dziennych. Zasięg projektu nie jest ograniczony. Swój akces może złożyć każda szkoła i uczelnia z terenu Polski. Projekt ma na celu kształtowanie umiejętności świadomego wyboru, samodzielnego myślenia i empatii u młodych ludzi. Projekt ma na celu poznanie i zrozumienie mechanizmów demokratycznych a w przyszłości kształtowanie otaczającej rzeczywistości w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich grup obywateli. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy, jako konieczności kształtowania człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt. Oczekiwaniem organizatora jest zmobilizowanie i zachęcenia młodzieży do działania w swoich środowiskach lokalnych, angażowania się w życie swoich społeczności. Podnoszenie świadomości i wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania samorządu oraz praktyczne próby przenoszenia tej wiedzy na pomoc współmieszkańcom. Tworzenie pomysłów na poprawę funkcjonowania lokalnego samorządu oraz wykorzystywania pełni swoich praw.


Młodzież w ramach projektu realizuje przedsięwzięcia związane z tematyką demokratyczną lub społeczną. Organizator w żaden sposób nie wpływa na podejmowane przez młodzież działania. Istnieje możliwość, jeżeli młodzież wyrazi taką wolę, spotkań z organizatorem lub jego przedstawicielami w celu omówienie przykładowych działań. W trakcie trwania edycji organizowane są spotkania z patronami oraz organizowane są przez fundację dodatkowe przedsięwzięcia edukacyjne, w których młodzież może brać udział. Fundacja nie ingeruje w wybór kandydatów do wyróżnień. W ramach nagrody, oprócz nagród rzeczowych, młodzież ma do zdobycia vouchery na pobyt w hotelu w Zakopanem. Organizator przewiduje zwiększanie puli nagród.


Mottem przewodnim Projektu jest myśl Horacego „SAPERE AUDE”, którą rozsławił filozof niemiecki Immanuel Kant, czyniąc z niego dewizę Oświecenia i zawarł w nim orędzie tego procesu:
” Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. Zawinioną jest ta niepełnoletność wtedy, kiedy przyczyną jej jest nie brak rozumu, lecz decyzji i odwagi posługiwania się nim bez obcego kierownictwa.”


Uczestnictwo w Projekcie to organizacja i realizacja przez młodzież przedsięwzięć mających wpływ na ich bezpośrednie otoczenie jak również na świadomość ich samych. Uczniowie i studenci szkół, które przystąpią do Projektu mają możliwość spotkania się z jego twórcą lub patronami w czasie którego uzyskują wiedzę nt. konkretnych tematów, w ramach których mogą urzeczywistniać swoje pomysły. Ideą Projektu jest stawianie na samodzielność, kreatywność i zaangażowanie młodych ludzi. Wiedza ,którą otrzymują w czasie spotkań nie jest w żaden sposób ramą możliwych działań a jedynie wskazówką lub podpowiedzią. Projekt trwa przez okres całego roku szkolnego. Rozpoczyna się we wrześniu i kończy galą, na której wyróżniani są laureaci, w czerwcu (na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego). W czasie jego trwania twórcy Projektu w żaden sposób nie ingerują w działalność młodzieży. Również zgłaszanie młodzieży do wyróżnień odbywa się przez komisje szkolne. Rada Fundacji ogranicza się jedynie do końcowej weryfikacji i zatwierdzania kandydatur. Procedurę opisuje regulamin.


Pierwsze spotkania z młodzieżą mają na celu wskazanie definicji czy dany projekt jest projektemprodemokratycznym czy prospołecznym i wyjaśnieniu, że do tego celu służy pytanie: „czy to co chcę zrobić będzie służyło większej grupie osób? Czy projekt będzie miał wpływ na poczucie empatii, solidarności społecznej i konsolidacji społeczności oraz odpowiedzialności za otoczenie? Czy obywatel będzie miał poczucie wpływania na rzeczywistość? – to Partycypacja, natomiast jeżeli przy projekcie widzimy możliwość podniesienia świadomości, wiedzy, odpowiedzialności, ułatwiamy korzystanie z własnych praw w zgodzie z decyzją większości - możemy mówić o Demokracji”.


W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji i odróżnianie populizmu od realnych możliwości.
Projekt ma na celu wyłonienie i nagrodzenie uczniów/studentów, którzy swoją postawą i postępowaniem dają świadectwo prawości, propagują idee demokratyczne oraz zasady partycypacji społecznej na niwie swojej szkoły i środowiska pozaszkolnego.

Prezes Helskiej Fundacji Sapere Aude
Marek Chroń

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco