10.06.2013
Strasburg, 10.06.2013.
Strasburg, 10.06.2013.

Podczas otwarcia sesji, Przewodniczący Schulz wyraził solidarność PE z ofiarami powodzi w Europie. Witając Chorwację jako przyszłego członka UE, Przewodniczący podkreślił konieczność spełnienia przez Radę obietnicy dostarczenia jej nowych unijnych funduszy akcesyjnych. PE przesunie głosowanie nad funduszami do czwartku, aby dać Radzie czas na podjęcie właściwej decyzji.

Powodzie w centralnej Europie spowodowały wypadki śmiertelne, ewakuację dziesiątek tysięcy ludzi oraz straty liczone w miliardach euro, powiedział Martin Schulz, składając najgłębsze wyrazy współczucia w imieniu całego Parlamentu.

Przewodniczący wyraził też podziw dla ratowników, którzy pomagali poszkodowanym, reperowali tamy oraz wypompowywali wodę, podkreślił jednak, że katastrowa pokazała nam ponownie, jak istotne są działania prewencyjne.

Chorwacja

Chorwacja zostanie 28 członkiem UE, 1 lipca 2013 roku, w tym dniu, Przewodniczący PE oraz chorwacki Marszałek Sejmu, Josip Leko, poprowadzą ceremonię powitania 12 nowych chorwackich posłów do PE, ogłosił Martin Schulz.

Zmiany w porządku obrad

Oświadczenie Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli PE, na temat monitorowania przez USA danych osobowych użytkowników internetu z UE, zastąpi debatę nad transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia (sprawozdanie Pargneaux), przeniesioną na lipiec.

Proponowane reformy mechanizmu oceny systemu Schengen (sprawozdanie Coelho), zostały ponownie skierowane pod obrady parlamentarnej komisji ds. wolności obywatelskich. Zastąpi je inne sprawozdanie przygotowane przez pana Coelho, na ten sam temat, lecz o innych podstawach prawnych, odpowiadające porozumieniu z Radą. Sprawozdanie to, przegłosowano w komisji w poniedziałkowy wieczór.

Używanie danych pasażerów linii lotniczych do walki z terroryzmem (sprawozdanie Kirkhopa), również zostało ponownie skierowane pod obrady komisji ds. wolności obywatelskich, zgodnie z artykułem 175, regulaminu

Przychodzący
Pani Marusya Ivanova Lyubcheva (S&D, BG), z dniem 7 czerwca

Odchodzący
Pan Kristian Vigenin (S&D, BG) z dniem 28 maja

LINKI:

Porządek obrad
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/agendas.html

Biuletyn
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/newsletter

Nagranie z sesji plenarnej
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/

EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/home.aspx

Konferencje prasowe i inne wydarzenia
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/schedule

Strona serwisu audiowizualnego PE
http://audiovisual.europarl.europa.eu/

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco