08.11.2018

Wieloletni budżet UE: priorytety Parlamentu Europejskiego na okres po 2020 r.

W środę Parlament Europejski przyjmie stanowisko negocjacyjne w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, w tym podział kwot przewidzianych dla każdego unijnego programu.

Można się spodziewać, że Parlament będzie dążył do zwiększenia finansowania z wieloletniego unijnego budżetu (WRF) na 2021-2027 działań na rzecz młodzieży, badań, wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i przeciwdziałania zmianom klimatu. Odpowiednie do politycznych celów środki powinny być też przeznaczone na sprostanie wyzwaniom, których ranga wzrosła w ostatnich latach, takich jak migracja, obrona i bezpieczeństwo. Posłowie będą też niewątpliwie chcieli uniknąć cięć funduszy przeznaczonych na długoletnią politykę rolną i na politykę spójności. Chcieliby też, aby nowe źródła dochodów bezpośrednich (pochodzące np. z kar opłacanych przez unikające opodatkowania firmy globalne) częściowo zastąpiły składki państw członkowskich finansowane w dużej mierze podatników.

Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym w sprawie głosowania w Komisji Budżetowej (05.11.2018, tekstpo angielsku i po francusku).

Dokładne dane liczbowe do potwierdzenia na posiedzeniu plenarnym znajdują się w projekcie sprawozdania okresowego (tekst po angielsku).

Kolejne kroki

Po głosowaniu plenarnym w 14 listopada Parlament będzie gotowy do negocjacji z rządami państw członkowskich. Rozmowy będą mogły się rozpocząć, gdy tylko Rada UE (ministrowie z państw członkowskich) uzgodni wspólne stanowisko. Przyjęcie rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021-2027 wymaga zgody Parlamentu.

Posłowie oczekują, że uda się "osiągnąć dobre porozumienie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., aby uniknąć poważnych komplikacji związanych z uruchomieniem nowych programów ze względu na zbyt późne przyjęcie ram finansowych, jak to miało miejsce w przeszłości".

Jak dzielony jest budżet UE

Około 94% budżetu UE trafia do obywateli, regionów, miast, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw. Wydatki administracyjne UE stanowią około 6% całości wydatków.

Debata: wtorek, 13 listopada

Głosowanie: środa, 14 listopada

Procedura: Zgoda

Kod procedury. 2018/0166r(APP)

Konferencja prasowa: środa, 14 listopada, godz. 16:00

Niemiecka kanclerz Angela Merkel przedstawi swoją wizję przyszłości UE w debacie z parlamentarzystami i przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem we wtorek o 15.00.

Parlament przeprowadził do tej pory jedenaście debat na temat przyszłych kierunków integracji europejskiej z udziałem jednego z szefów państw lub rządów Unii. Przed Angela Merkel glos w Parlamencie zabrali w tej sprawie:

- Premier Irlandii Leo Varadkar 17 stycznia 2018 roku,

- Premier Chorwacji Andrej Plenković 6 lutego 2018 r,

- Premier Portugalii António Costa14 marca 2018 r,

- Prezydent Francji Emmanuel Macron17 kwietnia 2018 r,

- Premier Belgii Charles Michel 3 maja 2018 r., oraz

- Premier Luksemburga Xavier Bettel 30 maja 2018 roku.

- Premier Holandii Mark Rutte, 13 czerwca 2018 r.

- Premier Polski Mateusz Morawiecki, 4 lipca 2018 r.

- Premier Grecji Aleksis Tsipras, 11 września 2018 r.

- Estoński premier Jüri Ratas 3 października 2018 r.

- Prezydent Rumunii Klaus Iohannis 23 października 2018 r.

Na sesji plenarnej 28 listopada swoją wizję przyszłości Unii przedstawi duński premier Lars Løkke Rasmussen.

Debata: wtorek, 13 listopada, godz. 15.00

Procedura: Debata bez rezolucji

Kod procedury 2018/2732(RSP): 2018/2732(RSP) 

Projekt nowelizacji unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów kolei będzie głosowany w czwartek.

Sprawozdanie parlamentarne w sprawie projektu Komisji Europejskiej przygotował poseł Boguslaw Liberadzki. Przedmiotem nowelizacji są przepisy z 2009 r. Ma ona na celu poprawę informowania pasażerów o ich prawach, zapewnienie lepszej pomocy osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, ułatwienia dla rowerzystów, jaśniejsze procedury rozpatrywania skarg i większe rekompensaty dla podróżnych w przypadku opóźnień.

Debata: środa, 14 listopada

Głosowanie: czwartek, 15 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

Kod procedury. 2017/0237(COD): 2017/0237(COD)

Konferencja prasowa: 14.30 w środę 14 listopada z udziałem sprawozdawcy Bogusława Liberadzkiego (S&D, PL) 

Nowe przepisy telekomunikacyjne ograniczające ceny połączeń wewnątrz UE, wspomagające rozwój superszybkiej sieci 5G oraz stworzenie systemu połączeń alarmowych, będą głosowane w czwartek.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 15 maja 2019, koszt rozmowy wewnątrz Unii, nie będzie mógł być wyższy niż 19 centów za minutę, a koszt SMSa, niż 6 centów. Przepisy będą również skuteczniej chronić użytkowników smartfonów, włącznie z użytkownikami usług internetowych (takich jak Skype czy WhatsApp). Ponadto państwa członkowskie będą musiały ułatwić rozwój sieci 5G.

System „odwrotnego numeru 112” będzie obowiązkowy we wszystkich państwach członkowskich, zapewniając powiadamianie obywateli za pomocą wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej w przypadku poważnej sytuacji kryzysowej lub katastrofy w ich obszarze zamieszkania.

Debata: środa, 14 listopada

Głosowanie: czwartek, 15 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: środa, 14 listopada o 11.00 (tbc)

Przewodniczący PE Antonio Tajani ogłosi laureata nagrody filmowej Lux, w środę w południe, na sali plenarnej w Strasburgu.

Tegoroczni finaliści to filmy “Druga strona wszystkiego” , wyreżyserowana przez Milę Turajlic (Serbia/Francja/Katar), „Kobieta na wojnie”, reżyser Benedikt Erlingsson (Islandia/Francja/Ukraina) oraz „Styks” Wolfganga Fischera (Niemcy/Austria).

Parlament Europejski pokrywa koszty napisów do trzech filmów finalistów we wszystkich 24 językach urzędowych UE i produkuje pakiet cyfrowy dla kin (5DCP) dla każdego kraju UE.

Film, który zdobędzie nagrodę Lux zostanie również zaadoptowany do potrzeb osób niedowidzących oraz niedosłyszących, a także otrzyma wsparcie promocyjne podczas projekcji międzynarodowej. Zwycięzca jest wybierany przez posłów.

Konferencja prasowa z wiceprzewodniczącą PE Evelyne Gebhardt (S&D, DE) i reżyserami trzech filmów zaplanowana jest na środę 14 listopada w Strasburgu o godzinie 15.00.

Nagroda filmowa Lux ma na celu promowanie kina europejskiego poprzez wspieranie rozpowszechniania produkcji europejskich oraz europejskiej debaty o najważniejszych problemach politycznych i społecznych. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2007 roku.

Ceremonia wręczenia nagród: środa, 14 listopada, o 12.00

Konferencja Prasowa: środa, 14 listopada, o 15.00, w obecności wiceprzewodniczącej PE Evelyne Gebhardt (S&D, DE) oraz reżyserów trzech filmów

Przeciwdziałające zmianie klimatu wiążące cele na rok 2030, w zakresie energii odnawialnej (32%) i efektywności energetycznej (32,5%), zostaną poddane pod głosowanie w czwartek.

Oprócz wyznaczenia wiążących celów w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, nowe przepisy pozwolą obywatelom UE wytwarzać energię odnawialną na własne potrzeby oraz na magazynowania i sprzedaż nadwyżki produkcji.

Przepisy tworzą również nową strukturę zarządzania w celu osiągnięcia Unii Energetycznej, a także umożliwią stopniowe wycofywanie niektórych rodzajów biopaliw wytwarzanych z upraw żywności, w ramach przejścia na biopaliwa drugiej generacji.

Debata: poniedziałek, 12 listopada

Głosowanie: wtorek, 13 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

Konferencja prasowa: wtorek, 13 listopada o godzinie 14 (TBC) 

Posłowie podejmą decyzję w sprawie redukcji emisji CO2 przez samochody ciężarowe i autobusy w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Projekt sprawozdania parlamentarnej komisji ds. ochrony środowiska zakłada wyższe cele redukcji emisji z nowych ciężarówek (35%), niż Komisja Europejska (30%), co ma zmniejszyć emisje CO2 w UE do 2030 roku, z celem pośrednim, wynoszącym 20%, do 2025 roku.

Producenci będą również musieli zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji (emitujące co najmniej 50 % mniej) będą miały 20% udział w rynku do 2030 roku, biorąc pod uwagę poziom sprzedaży, posiadając, 5% udziału w rynku już w 2025 roku.

Posłowie z parlamentarnej komisji ds. ochrony środowiska, poszerzyli też zakres przepisów, dodając autobusy miejskie i proponując, aby do 2025, połowa nowych autobusów była elektryczna, a do 2030 roku, 75%. 

Debata: środa, 14 listopada

Głosowanie: czwartek, 15 listopada

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco