2016.06.27

W następstwie brytyjskiego referendum, na temat członkostwa w UE, Parlamentarna Konferencja Przewodniczących (Przewodniczący PE oraz liderzy grup politycznych) zdecydowała, w piątek rano, o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego, 28 czerwca, o godzinie 10.00. Podczas tej sesji posłowie zagłosują na rezolucją analizującą wynik referendum i przyszłe działania. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przedstawiciele Rady również wezmą udział w sesji plenarnej.

Decyzja o zwołaniu sesji plenarnej została ogłoszona przez Przewodniczącego PE Martina Schulza w piątek rano.

Linki:

EbS+ (oświadczenie Przewodniczącego Schulza i liderów grup politycznych)

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=1&institution=Parliament&date=06/24/2016

Nagrania wypowiedzi Przewodniczącego Martina Schulza i liderów grup politycznych (24.06.2016)

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Package.aspx?id=46274&asset=V&type=L

Biuro Analiz PE: Artykuł 50 TEU: Wyjście państwa członkowskiego z Unii Europejskiej

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577971/EPRS_BRI(2016)577971_EN.pdf

Materiały audiowizualne dla profesjonalistów (fotografie, video, audio)

http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2475

EPTV

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco