2019.03.27

Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe nie poparły dziś nowych przepisów dot. nawozów, szkodliwych dla polskiego przemysłu nawozowego i polskiego rolnictwa.


Sprzeciwialiśmy się propozycjom Parlamentu Europejskiego dotyczącym nierealnych limitów kadmu w nawozach mineralnych w trosce o długofalową rentowność sektora nawozowego, ale także rentowność rolnictwa i przemysłu spożywczego nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii. Dzięki naszym staraniom limity te zostały nieznacznie zmienione, choć także i te przyjęte nadal są restrykcyjne i spowodują wzrost kosztów produkcji nawozów. Dotyczy to nie tylko dopuszczalnego poziomu zawartości metali ciężkich, ale także restrykcyjnych limitów zanieczyszczeń czy konieczności badań elementów składowych wszystkich produktów nawozowych.  Będzie to miało daleko idące niekorzystne skutki zarówno dla opłacalności tego sektora, jak i opłacalności produkcji rolnej oraz sektora spożywczego, o który przecież musimy się szczególnie troszczyć” - podkreślił Dariusz Rosati.

Przyjęte rozwiązania w sposób jednoznaczny promują uzależnienie europejskiego rolnictwa od importowanych nawozów, w szczególności z Rosji. Dotyczy to zwłaszcza limitów metali ciężkich, oraz specjalnego preferencyjnego oznakowania, z którego skorzystają wyłącznie nawozy importowane.  W mojej ocenie, w dłuższej perspektywie, w połączeniu z innymi wprowadzonymi zapisami utrudniającymi lokowanie nawozów na rynku, doprowadzi to do podniesienia kosztów produkcji rolniczej, a więc uderzy w nasz sektor rolny. W sytuacji gdy polscy rolnicy nadal nie mogą eksportować do Rosji, stwarzanie preferencyjnych warunków dla importu do UE nawozów z Rosji jest niedopuszczalne” - powiedział poseł Jarosław Wałęsa.

Rozporządzenie nawozowe wprowadza ograniczenia, które mogą doprowadzić do podniesienia kosztów produkcji nawozów w Polsce i tym samym zmniejszenia ich dostępności oraz podniesienia ceny dla rolników. Może to mieć negatywny wpływ na suwerenność nawozową polskiego rolnictwa. Równocześnie zagrożone mogą być miejsca pracy w zakładach produkujących nawozy, a produkcja przenieść się do innych krajów UE i poza UE” - podkreślił Andrzej Grzyb

Niestety, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli niekorzystne dla polskiego rolnictwa i przemysłu przepisy.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco