2019.03.28

Europosłowie przyjęli dziś rozporządzenie ustanawiające następną generację programu Erasmus+ na lata 2021–2027. Ich zdaniem nowa edycja programu powinna być bardziej otwarta i dostępna, a system uznawania punktów ECTS między placówkami edukacyjnymi w UE ulepszony. Ponadto europosłowie proponują potrojenie budżetu programu.


W pracach nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego uczestniczyli posłowie Komisji Kultury i Edukacji - Bogdan Zdrojewski i Bogusław Sonik.

Cieszę się, że zdołaliśmy ochronić istniejący program Erasmus+ i przedstawić jeszcze ambitniejszy i perspektywiczny kształt jego nowej generacji w następnych Wieloletnich Ramach Finansowych.” - powiedział po dzisiejszym głosowaniu Bogdan Zdrojewski.

Po przeszło 32 latach od ustanowienia, program ten zaangażował już blisko 9 milionów osób w mobilność edukacyjną. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej udanych programów unijnych o silnej europejskiej wartości dodanej oraz kluczowej roli w realizacji strategicznej inwestycji w młodych ludzi w Europie.” - kontynuował poseł Zdrojewski.

Program Erasmus+ jest obecnie jednym z najbardziej popularnych programów UE wśród młodych obywateli UE.

Marzenia się spełniają, choć pewnie nie zawsze tak szybko, jakbyśmy chcieli. Moje pokolenie lat 70-tych bardzo pragnęło, mając 20 lat móc wyruszyć w daleką podróż, by poznać Rzym, Paryż czy Wiedeń i wiele innych sławnych miejsc naszego kontynentu. Jeśli udało się uzyskać paszport, wyruszaliśmy autostopem z plecakiem na europejskie autostrady” - powiedział eurodeputowany Bogusław Sonik.

Chłonęliśmy te sławne miejsca, które tak bardzo działały na naszą wyobraźnię- zabytki, muzea czy krajobrazy. Pukaliśmy do bram europejskich uniwersytetów, by podjąć studia na zachodnioeuropejskich uczelniach, często spotykając się z odmową lub koniecznością opłat, na które nie było nas stać. Dzisiaj Europa stoi otworem dla studentów poszukujących wiedzy. To jest europejska inwestycja w przyszłość naszego kontynentu. Dlatego wierzę, że Erasmus plus znajdzie się w centrum uwagi szefów państw członkowskich, który będzie decydował o wielkości budżetu na ten program.” - dodał poseł Sonik.

Celem programu Erasmus+ jest wkład w realizację założeń na rzecz wzrostu gospodarczego, edukacji, szkoleń zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020. Erasmus+ ma również wspierać zrównoważony rozwój swoich partnerów w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz przyczyniać się do osiągnięcia celów strategii UE na rzecz młodzieży. Dla zapewnienia pełnej efektywności Erasmus+, Parlament Europejski postuluje realne potrojenie budżetu programu.

Jako wieloletni sprawozdawca budżetowy Komisji Kultury i Edukacji, oraz w sprawie przeglądu obecnej i planowania przyszłej wieloletniej perspektywy budżetowej, program Erasmus+ zawsze pozycjonowałem jako jeden z naczelnych priorytetów CULT, wraz z pozostałymi programami w dziedzinie kultury i obywatelstwa. Z satysfakcją przyjmuję w związku z tym poparcie Komisji Europejskiej dla naszego wieloletniego postulatu podwojenia budżetu programu Erasmus+, jako Parlament walczymy jednak o jego rzeczywiste potrojenie dla zapewnienia jeszcze lepszych możliwości dla uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich potencjalnych beneficjentów.” - podsumował poseł Zdrojewski.

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco