2012.11.28

Jarosław Wałęsa, członek Komisji Rybołówstwa w Parlamencie Europejskim, Klub PO-PSL*

Komisja rybołówstwa Parlamentu Europejskiego przyjęła dzisiaj sprawozdanie europosła PO Jarosław Wałęsy dotyczące zmiany rozporządzenia ustanawiającego długoterminowy plan dla zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim. Celem dokumentu jest uaktualnienie bieżącego unijnego prawa połowowego oraz jego uelastycznienie.

- Plan w zakresie zasobów i połowów dorsza w Morzu Bałtyckim jest dobry, bo w efekcie doprowadził do odnowienia się stada. Cieszę się, że ponad podziałami udało się osiągnąć mocne kompromisy z korzyścią dla ryb i rybaków. Po tygodniach negocjacji udało się doprowadzić do zapisów, które pozwolą na pewne uelastycznienie planu wieloletniego. Szczególnie dotyczy to floty przybrzeżnej poławiającej na jednostkach do 12 metrów. Oznacza to wyjście na przeciw potrzebom przedstawicieli sektora jak również sugeruje, że przyszłe plany i reformy będą uwzględniały specyfikę danego akwenu przy pogłębianiu się regionalizacji - powiedział po głosowaniu europoseł PO Jarosław Wałęsa.

Najważniejsza przegłosowana dzisiaj zmiana to umożliwienie połowów łodziom mniejszym niż 12 metrów w obszarze do 10 mil morskich w okresie zamkniętym na połowy. Zmiana pozwoli drobnemu rybołówstwu przybrzeżnemu poławiać dorsza podczas sezonu zamkniętego, czyli w okresie letnim. Niestety nie udało się utworzyć mechanizmu, który umożliwiałby wzrost liczby dni połowowych w sytuacji, kiedy śmiertelność połowowa jest poniżej maksymalnego zrównoważonego połowu (MSY).

Raport będzie poddany pod głosowanie plenarne podczas styczniowej sesji w Strasburgu.

* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest największą i najbardziej wpływową grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 270 posłów z 26 państw członkowskich UE i 3 obserwatorów z Chorwacji.


Dalszych informacji udziela:
Biuro Prasowe EPL
Katarzyna Klaus, +32 484138359

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco