2016.05.09

Tematy obrad

 

Reforma polityki azylowej: debata parlamentarna na temat nowelizacji zasad dublińskich

Komisja Europejska przedstawiła 4 maja propozycję nowelizacji tak zwanego rozporządzenia dublińskiego, które określa kraj członkowski UE odpowiedzialny za rozpatrzenie podania o azyl. Projekt będzie przedmiotem debaty poselskiej z udziałem przedstawicieli Komisji w środę po południu w Strasburgu. (Przeczytaj więcej)

 

Debata plenarna: jak powrócić do Schengen?

Posłowie, Rada i Komisja będą debatować w środę w jaki sposób przywrócić w pełni funkcjonujący system Schengen w sytuacji, gdy wiele krajów kluczowych dla jego działania przywróciło kontrole graniczne lub czasowo zamknęło granice w reakcji na wzmożone przepływy migrantów. (Przeczytaj więcej)

 

Współpraca policyjna: rozszerzenie antyterrorystycznych kompetencji Europolu  

Zdolności operacyjne Europolu, policyjnej agencji Unii Europejskiej, mają się wkrótce poprawić dzięki znowelizowanym przepisom regulującym jego funkcjonowanie. Parlament Europejski zatwierdzi je ostatecznie w środę. Pozwolą agencji skuteczniej walczyć z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi formami transgranicznych przestępstw kryminalnych. Łatwiej będzie na przykład powołać wyspecjalizowane jednostki szybkiego reagowania. (Przeczytaj więcej)

 

Obowiązkowe przekazywanie sprawozdań podatkowych korporacji pomiędzy krajami UE

Posłowie mają zagłosować, w środę, nad własną opinią na temat wniosku Komisji Europejskiej, dotyczącego automatycznej wymiany sprawozdań podatkowych składanych przez korporacje pomiędzy krajowymi organami podatkowymi. (Przeczytaj więcej)

 

Posłowie upomną się o potrzebę ochrony przemysłu UE przed importem towarów z Chin po cenach dumpingowych

Jeżeli Chiny nie spełnią pięciu unijnych kryteriów warunkujących przyznanie im statusu gospodarki rynkowej, UE powinna nadal nakładać cła antydumpingowe i antysubsydyjne na importowane stamtąd towary - takie stanowisko planują wyrazić posłowie w rezolucji, która ma być głosowana w czwartek. Ale jednocześnie podkreślają, że UE powinna przestrzegać zasad WTO i uznać Chiny za "strategicznego partnera handlowego". (Przeczytaj więcej)

 

Plany wprowadzenia obowiązkowej informacji o kraju pochodzenia mięsa i mleka

Oczekuje się, że posłowie, podczas poniedziałkowej debaty, ponowią swoje wsparcie dla projektu wprowadzenia obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia mięsa i mleka. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się we wtorek. Obowiązkowe etykietowanie powinno pomóc w utrzymaniu zaufania konsumentów do produktów spożywczych, tworząc bardziej przejrzysty łańcuch dostaw żywności. (Przeczytaj więcej)

 

Tajne więzienia CIA, ciąg dalszy: posłowie domagają się informacji na temat postępów w śledztwach w sprawie tortur

Posłowie zamierzają wyrazić zaniepokojenie brakiem postępów w śledztwach prowadzonych w państwach członkowskich UE w sprawie podejrzenia łamania praw podstawowych i stosowania tortur przez CIA w Europie w latach 2001 i 2006. We wtorek posłowie wystąpią do Rady i Komisji o informację, a w czwartek przyjmą rezolucję na ten temat. (Przeczytaj więcej)

 

Jak zachęcić obcokrajowców do studiowania i prowadzenia badań w UE

Ujednolicone przepisy dotyczące wjazdu i pobytu w Unii Europejskiej studentów i naukowców z państw nieunijnych będą w środę przedmiotem ostatecznego głosowania w Parlamencie. Ich celem jest ułatwienie i uatrakcyjnienie obcokrajowcom studiów oraz badań na unijnych uniwersytetach. (Przeczytaj więcej)

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco