01.12.2017

Geoblokowanie - koniec dyskryminacji na rynku cyfrowym

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów obędzie się głosowanie nad porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie zakazu nieuzasadnionego geoblokowania na rynku wewnętrznym. Oznacza to koniec dyskryminacji klientów kupujących produkty on-line na wspólnym rynku europejskim, w oparciu o narodowość, miejsce zamieszkania lub adres IP kupującego. Główną negocjatorką z ramienia Parlamentu Europejskiego była posłanka Roża Thun.

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 15:40, sala ASP 3G3, Parlament Europejski, Bruksela

IV Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

Z inicjatywy delegacji PO-PSL rekordowa liczba uczestników z Polski weźmie udział w IV Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych w Brukseli. W nadchodzącym tygodniu do europejskiej stolicy przyjedzie prawie setka uczestników z naszego kraju - parlamentarzystów, reprezentantów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk osób z niepełnosprawnościami. Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych zbiera się średnio raz na pięć lat w sali obrad Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W ławach poselskich zasiadają nie europosłowie, a przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jednymi z głównych tematów tegorocznych obrad będzie kwestia dostępności wyborów. Delegaci wyznaczą także priorytety odnośnie Europejskiej Strategii w Sprawie Osób Niepełnosprawnych 2020-2030. W inauguracji tegorocznego Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych weźmie udział między innymi Prezydent Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Poseł Marek Plura koordynuje polską delegację uczestniczącą w wydarzeniu.

Środa, 6 grudnia, godz. 10:00-17.30, sala plenarna, Parlament Europejski, Bruksela

Konferencja prasowa posła Marka Plury, środa, 6 grudnia, godz. 12:30, przed salą plenarną, Parlament Europejski, Bruksela 

XX-lecie Dialogu międzywyznaniowego Grupy EPL w Zagrzebiu

W czwartek i piątek przedstawiciele Grupy EPL, kościołów i organizacji religijnych spotkają się w Zagrzebiu w ramach corocznych obrad Dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Głównymi tematami  tegorocznej, 20. już konferencji będą rola religii w procesie integracji europejskiej w kontekście stojących przed Unią Europejską wyzwań oraz stosunki międzywyznaniowe w Europie Południowo-Wschodniej. Posłowie omówią ponadto kryzys migracyjny oraz jego konsekwencje dla społeczeństwa i kultury. Grupa EPL od lat oferuje platformę dla dialogu między przedstawicielami różnych kościołów i organizacji religijnych w celu budowania zaufania i wypracowywania odpowiedzi na wspólne wyzwania. Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego jest poseł Jan Olbrycht. Więcej informacji na stronie https://www.zagreb2017.eu

czwartek - piątek, 7-8 grudnia, Zagrzeb 

Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędzie się pierwsza wymiana opinii nad sprawozdaniem w sprawie barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. W związku z pracami nad sprawozdaniem, w czwartek - 7 grudnia, odbędzie się również wysłuchanie publiczne bezpośrednio związane z przedmiotem sprawozdania. Zwiększanie dostępu i partycypacji w kulturze oraz ułatwianie dostępu do finansowania dla sektorów kultury i kreatywnego stanowi jeden z priorytetów UE w dziedzinie kultury. Posłowie będą mieli okazję do dyskusji i wymiany opinii z ekspertami akademickimi nt. m.in funkcjonujących barier fizycznych, cyfrowych, finansowych, czy fiskalnych. Autorem sprawozdania oraz organizatorem wysłuchania jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Wymiana opinii na Komisji CULT, poniedziałek, 4 grudnia, godz. 15:00, sala PHS 4B001, Parlament Europejski, Bruksela

Wysłuchanie publiczne Grupy EPL, czwartek, 7 grudnia, godz. 10:00-12:30, sala JAN 6Q1, Parlament Europejski, Bruksela

Polityka leśna UE

W poniedziałek odbędzie się debata na temat przyszłości polityki leśnej UE. Lasy są jednym z kluczowych elementów biogospodarki, odgrywają znaczącą rolę jako rezerwuar surowców odnawialnych dla wielu gałęzi przemysłu oraz podstawa gospodarczego wzrostu wielu obszarów wiejskich. Pochłaniają również gazy cieplarniane oraz inne zanieczyszczenia powietrza. Debata służy wypracowaniu spójnego stanowiska przed przewidzianą na 2018 r. rewizją Strategii Leśnej UE. Współgospodarzem wydarzenia jest poseł Andrzej Grzyb.

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 18:30, sala A5G1, Parlament Europejski, Bruksela 

Rada Zarządzająca Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). Rada Zarządzająca EED spotyka się dwa razy w roku sprawując funkcje nadzorcze i podejmując najważniejsze decyzje co do działania Fundacji. W skład Rady EED wchodzą przedstawiciele stron założycielskich Fundacji: 28 Krajów Członkowskich UE, Szwajcarii, Norwegia, instytucji UE oraz eksperci i przedstawiciel NGOs działających w obszarze ochrony Praw Człowieka i promocji Demokracji. W posiedzeniu opracowującym strategię działania na najbliższe miesiące weźmie udział Andrzej Grzyb, jeden z dziewięciu przedstawicieli PE pracujących w EED.

Środa, 6 grudnia, rue de la Loi 34, Bruksela

Rola sportu w stosunkach międzynarodowych

W środę w Brukseli odbędzie się seminarium nt. dyplomacji sportowej organizowane przez Komisję Europejską z udziałem Komisarza Navracicsa. Tematem przewodnim wydarzenia będzie dyskusja na temat roli sportu w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji, a także przyczyn i konsekwencji upolitycznienia sportu. Bogdan Wenta, wiceprzewodniczący parlamentarnej Intergrupy Sport wygłosi przemówienie  w sesji otwierającej wydarzenie na temat roli Parlamentu Europejskiego w dyplomacji sportowej.

Środa, 6 grudnia, godz. 9:30-17:30, Hotel Thon EU, Rue de la Loi 75, Bruksela 

Kielce - Europejskim Miastem Sportu

W środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się gala i wręczenie nagród dla Europejskich Miast Sportu organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Stolic i Miast Sportu (ACES Europe). W tym roku tytuł Europejskiego Miasta Sportu otrzymają Kielce. Inicjatorem tej kandydatury był Bogdana Wenta, wiceprzewodniczący Intergrupy Sport, który reprezentuje region świętokrzyski w Parlamencie.

Środa, 6 grudnia, godz. 17:30, sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

„Kiedy kultura spotyka technologię”

We wtorek, odbędzie się interaktywna wystawa łącząca kulturę, innowacje i technologię pt „Kiedy kultura spotyka technologię” organizowana przez Instytut Kulturalny Google. Podczas wydarzenia swoją działalność zaprezentują prestiżowe instytucje kulturalne, oferując możliwość doświadczenia sztuki w wyjątkowy sposób. Polską instytucją prezentowaną w tym roku jest wrocławskie Narodowe Forum Muzyki. Przykładowe atrakcje obejmą oglądanie dzieł sztuki w wysokiej rozdzielczości, cyfrowe zwiedzanie wyjątkowych, zabytkowych obiektów i malowanie w wirtualnej rzeczywistości. Wystawa jest współorganizowana przez Bogdana Wentę.

Wtorek, 5 grudnia, godz. 15:00, Antresola im. Yehudi Menuhina w budynku PHS, Parlament Europejski, Bruksela

Integracja „Ty i Ja” - Przegląd filmów o tematyce dot. niepełnosprawności

W środę wieczorem odbędzie się przegląd filmów o tematyce niepełnosprawności „Integracja Ty i Ja”. Filmy są częścią liczącego 14 lat koszalińskiego Festiwalu „Integracja Ty i Ja”, który jest największym wydarzeniem filmowym w Europie poruszającym kwestie związane z niepełnosprawnością i integracją społeczną. Tegoroczny festiwal odbywa się pod hasłem „Życie można zacząć wiele razy”. Filmy opowiadają o tym, w jaki sposób pokonywać ograniczenia wynikające z dysfunkcji.  Przegląd Filmów „Integracja Ty i Ja” został dołączony do programu IV Europejskiego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych, jako wydarzenie towarzyszące. Organizatorem wydarzenia jest europoseł Marek Plura.

Środa, 6 grudnia, godz. 18:00, sala ASP A5E2, Parlament Europejski, Bruksela

Młodzi polscy artyści z Mazowsza w Brukseli

W najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy Młodzi polscy artyści z Mazowsza w Brukseli. Jak sama nazwa wskazuje, obejmie ona zbiór prac siedmiu artystów z Mazowsza (Płocka, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Chodowa, Radomia i Podkowy Leśnej). Wystawa powstała z myślą o promocji młodych artystów z regionu mazowieckiego na arenie międzynarodowej, Ekspozycja zorganizowana jest przez europoseł Julię Piterę i będzie ją można obejrzeć między 4 a 8 grudnia br.

Wtorek, 5 grudnia, godz. 18:00, ASP 3D, Parlament Europejski, Bruksela 

Komisja Kultury i Edukacji o przyszłych Wieloletnich Ramach Finansowych

Na poniedziałkowym posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji odbędzie się glosowanie nad opinią w sprawie następnych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). W ramach przygotowania stanowiska Parlamentu odnośnie WRF na okres po 2020 r. kluczowym dla Komisji Kultury i Edukacji pozostaje, aby zwiększyć poziom finansowania przeznaczonego na realizowane w całej UE programy współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i badań, które wyraźnie wykazały swoją europejską wartość dodaną oraz cieszą się niesłabnącą popularnością wśród beneficjentów. Jednocześnie posłowie nawołują do terminowego przyjęcia WRF na okres po 2020 r. i powiązanych rozporządzeń dotyczących programów, w celu przeciwdziałania problemom we wdrażaniu programów.  Sprawozdawcą opinii z ramienia Grupy EPL jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 15:00, sala PHS 4B001, Parlament Europejski, Bruksela

Absolutoria budżetowe za 2016 rok

W poniedziałek na posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT) odbędą się prezentacje opinii w sprawie absolutoriów budżetowych Komisji Europejskiej oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów UE za 2016 rok. Istotnym z punktu widzenia europosłów pozostaje niski wskaźniki sukcesu projektów w ramach selekcji programu Europa dla Obywateli oraz podprogramu Kultura Kreatywnej Europy. W przypadku absolutorium budżetowego Centrum Tłumaczeń Komisja CULT niezmienne podkreśla swoje zobowiązanie do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu wielojęzyczności w UE oraz z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w 2016 roku nowych umów Centrum z instytucjami unijnymi. Sprawozdawcom opinii jest poseł Bogdan Zdrojewski.

Poniedziałek, 4 grudnia, godz. 15:00, sala PHS 4B001, Parlament Europejski, Bruksela 

IGF 2017 - Forum Zarządzania Internetem

We wtorek odbędzie się konferencja poświęcona dwunastemu Światowemu Forum Zarządzania Internetem, który będzie mieć miejsce w dniach 18-21 grudnia br. w Genewie. Swobodny przepływ danych, blokowanie stron Internetowych, sieci 5G, cyberbezpieczeństwo, rozwój technologii FinTech, szyfrowanie i przepływ danych, a także kompetencje cyfrowe i zasady odpowiedzialności pośredników internetowych to główne tematy forum. Poseł Michał Boni jest organizatorem spotkania oraz przewodniczącym delegacji posłów Parlamentu Europejskiego na Forum.

 Wtorek, 5 grudnia godz.12:30, salon MEP, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco