2018.09.07

Debata o stanie Unii: spuścizna Junckera 

Osiem miesięcy przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. posłowie podsumują dotychczasowe osiągnięcia Komisji Junckera.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Juncker rozpocznie debatę czwartym i zarazem ostatnim już swoim wystąpieniu na temat „Stanu Unii”, podczas sesji plenarnej w środę rano.

Oczekuje się, że Jean-Claude Juncker przedstawi wpływ prac Komisji Europejskiej w 10 kluczowych obszarach oraz odkryje plan działań Komisji w okresie poprzedzającym wybory europejskie.

Liderzy grup politycznych PE ocenią prace Komisji i przedstawią swoje oczekiwania wobec UE27 na okres do maja 2019 roku.

Debata: środa, 12 września

Procedura: Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Europejskiej

 

Alexis Tsipras będzie dziewiątym europejskim przywódcą, zabierającym głos w debacie o przyszłości Europy, z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera, we wtorek rano.

Debata rozpocznie się o 9.00.

Przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani i premier Tsipras spotkają się z dziennikarzami, po debacie, o 12.45.

Kolejnym przywódcą europejskim, który wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim będzie premier Estonii Jüri Ratas, podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej w Strasburgu.

Przed wizytą premiera Tsiprasa, w debatach poselskich na temat przyszłości Europy wzięli udział:

 

Głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich w sferze cyfrowej odbędzie się w środę.

Podczas głosowania plenarnego w lipcu posłowie zakwestionowali decyzję parlamentarnej Komisji Prawnej o rozpoczęciu negocjacji z Radą, wtorkowa debata będzie dla nich okazją do wyrażenia opinii oraz przedyskutowania, które kwestie powinny być dla Parlamentu najważniejsze podczas negocjacji z państwami członkowskimi. W środę, tekst przygotowany przez Komisję Prawną oraz poprawki do niego zgłoszone, będą przedmiotem głosowania.

Tekst przyjęty w głosowaniu stanowić będzie mandat negocjacyjny dla przedstawicieli PE podczas negocjacji z Radą nad ostatecznym porozumieniem. Rada przyjęła swoje stanowisko w maju 2018 roku. 

Debata: wtorek, 11 września

Głosowanie: środa 12 września

Procedura: zwykla procedura ustawodawcza, pierwsze czytanie

Konferencja prasowa: środa, 14.30, z udziałem sprawozdawcy Axela Vossa (EPP, DE)

 

Posłowie zagłosują nad utworzeniem Korpusu Solidarności UE (ECS), który będzie oferował możliwości wolontariatu dla młodych ludzi w całej UE. 

Po formalnym przyjęciu tekstu przez Radę, organizacje i młodzi ludzie mogą zacząć składać wnioski o pomoc w realizacji projektów w ramach nowego programu.

W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 17 do 30 lat, które mogą zarejestrować się i zgłosić do konkretnych działań, przynoszących korzyść społecznościom, związanych z edukacją, ochroną zdrowia, ochroną środowiska, zapobieganiu katastrofom, dostarczaniu żywności i innych artykułów, przyjmowaniem i integrowaniem migrantów i osób poszukujących azylu. Projektami kierować będą organizacje zaakceptowane przez Komisję Europejską w ramach systemu „znaku jakości”.

Całkowity budżet w wysokości 375,6 mln euro jest przeznaczony na lata 2018-2020. Oczekuje się, że pierwsze ogłoszenie w sprawie składania wniosków o finansowanie zostanie opublikowane przed końcem bieżącego roku. Komisja Europejska zaproponowała dodatkowy budżet w wysokości 1,26 mld euro na następny okres budżetowy 2021-2027, na działania objęte nowym programem.

Debata: poniedziałek, 10września

Głosowanie: wtorek, 11 września

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

 

Premier Viktor Orbán wystąpi podczas debaty poselskiej na temat rządów prawa na Węgrzech, przed głosowaniem decyzji, czy UE musi działać przeciwko ryzyku poważnego naruszenia wartości UE. 

Viktor Orbán zabierze głos, prezentując swoją opinię na początku debaty.

Komisja Wolności Obywatelskich stwierdziła, że na Węgrzech istnieje wyraźne ryzyko takich naruszeń i zgłosiła wniosek, aby Parlament wezwał państwa członkowskie do wszczęcia procedury określonej w art. 7 ust. 1 Traktatu UE w celu przeciwdziałania zagrożeniu dla wartości leżących u podstaw UE, do których należy poszanowanie demokracji, praworządności i praw człowieka.

Aby wniosek w sprawie inicjatywy ustawodawczej, przygotowany przez Judith Sargentini (Greens/EFA, NL), został przyjęty a następnie przekazany Radzie Unii Europejskiej, potrzebne jest poparcie bezwzględnej większości posłów, tj. 376, przy dwóch trzecich oddanych głosów.

Byłby to pierwszy raz, kiedy parlament Europejski występuje z inicjatywą zalecenia uruchomienia artykułu 7, ze względu na poważne zagrożenie dla rządów prawa, demokracji i praw podstawowych w państwie członkowskim.

Debata: wtorek, 11 września

Głosowanie: środa, 12 września

Procedura: rezolucja legislacyjna

Konferencja prasowa: środa, 14.00, z udziałem sprawozdawczyni Judith Sargentini

 

Produkt sprzedawany pod tą samą marką i w takim samym opakowaniu powinien mieć jednakowy skład w całej UE, aby nie wprowadzać w błąd konsumentów, uważają posłowie, głosowanie w czwartek.

Testy i badanie przeprowadzone w kilku krajach UE, przede wszystkim w Europie Centralnej i Wschodniej wykazały, że towary reklamowane oraz sprzedawane pod tą samą marką i w wyglądających identycznie opakowaniach, różnią się w rzeczywistości składem, ze szkodą dla konsumentów.

Wykryte różnice nie dotyczą jedynie żywności, takiej jak paluszki rybne, zupy w proszku lub kawa rozpuszczalna, ale często również towarów nieżywnościowych, takich jak proszki do prania, kosmetyki, produkty pielęgnacyjne oraz dla niemowląt.

Jeśli firma sprzedaje w całej UE, ale zmienia skład produktów w zależności od kraju, nie może używać tej samej marki oraz wyglądających identycznie opakowań, stwierdzono w projekcie przepisów. Jeśli producent chce zmieniać produkt w zależności od odbiorców, konsumenci mają prawo wiedzieć o zmianach w każdym produkcie.

Posłowie proponują szereg działań na poziomie unijnym i krajowym, w celu zlikwidowania problemu z produktami o „podwójnych normach jakości”, włącznie ze współpracą transgraniczną, dzieleniem się danymi, testami porównawczymi, skuteczniejszym wprowadzaniem przepisów oraz wznowieniem w sposób przejrzysty dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych, zaproponowanym przez Komisję Europejską w kwietniu 2018 roku.

 

Pomoc z Funduszu Solidarności UE w wysokości €34 milionów powinna pomóc naprawić szkody spowodowane powodziami w Bułgarii i na Litwie, trzęsieniami ziemi w Grecji i huraganami w Polsce.

Polska otrzyma €12 279 244 na naprawę szkód spowodowanych gwałtownymi burzami i silnymi opadami deszczu w trzech regionach województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego, które zniszczyły dziesiątki tysięcy hektarów lasów i upraw oraz infrastrukturę transportową i energetyczną.

Więcej informacji w komunikacie prasowym opublikowanym po głosowaniu w komisji budżetowej PE

Głosowanie: wtorek, 11 września

 

Procedura budżetowa

  • Źródło : europarl.europa.eu
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco