16.08.2012

Dzięki inicjatywie ustawodawczej Europejczycy mają nowe narzędzie, dzięki któremu mogą wpływać na kształtowanie Unii. Od 1 kwietnia, dnia wejścia przepisów o inicjatywie w życie, zarejestrowano już dziewięć projektów dotyczących m.in. dostępu do wody i eksperymentów na zwierzętach. Ich inicjatorzy mają rok na zebranie miliona podpisów. 

Inicjatywa to nowe narzędzie zapisane w Traktacie z Lizbony. Daje Europejczykom możliwość wpływania na unijną politykę. Pierwszą inicjatywę zarejestrowano 9 maja, co przypadkiem zbiega się z obchodzonym tego dnia świętem Europy.

Do tej pory do rejestru trafiło dziewięć projektów, choć jeden z nich został w międzyczasie wycofany. To inicjatywy dotyczące: zarządzania odpadami, wspólnych celów szkolnictwa, zakazu eksperymentów na zwierzętach, praw wyborczych, ochrony ludzkich zarodków w badaniach naukowych i służbie zdrowia, dostępu do wody, opłat za roaming, zwiększenia mobilności.

Inicjatywa musi zebrać poparcie miliona obywateli, którzy pochodzą z co najmniej siedmiu państw Unii. Organizatorzy mają rok na zebranie podpisów. Zakres projektu musi też pokrywać się z kompetencjami Komisji Europejskiej (która jako jedyna ma w UE prawo inicjatywy ustawodawczej).

Nie każda inicjatywa automatycznie stanie się europejskim prawem. Jeśli Komisja Europejska nie zdecyduje się przedstawić projektu musi jednak dokładnie wytłumaczyć swoje powody. Jeśli KE przedstawi projekt musi on jeszcze przejść przez Parlament Europejski i Radę UE.

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą za pomocą przygotowanej przez nas specjalnej aplikacji. Wystarczy kliknąć na link po prawej stronie.

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco