Urodziłem się 13 września 1976 roku w Gdańsku.

Od wczesnych lat szkolnych byłem zaangażowany w organizacjach młodzieżowych i sportowych. W 1991 roku rozpocząłem naukę w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W styczniu 1995 roku wyjechałem do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyłem szkołę średnią Glastonbury High School w Connecticut. We wrześniu tego samego roku rozpocząłem naukę na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Massachusetts.

W 2001 roku otrzymałem dyplom Bachelor of Arts z kierunkiem Politologia. Jestem także absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Politologia. W tym samym roku zostałem zatrudniony na pozycji analityka struktur medialnych w firmie komputerowej zajmującej się oprogramowaniem MediaMap. Po 12-miesięcznym stażu przeprowadziłem się do stanu Indiana, gdzie podjąłem pracę przy nawiązywaniu kontaktów instytucjonalnych w Instytucie Hudsona, zajmując się głównie współpracą z instytucjami szkół wyższych, oprawą merytoryczną spotkań i posiedzeń oraz krótkimi analizami prasy i działań władz lokalnych.

W grudniu 2002 roku wróciłem do Polski, gdzie zostałem zatrudniony w gdańskim Biurze Lecha Wałęsy. W 2005 roku zostałem wybrany na posła RP z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku ponownie otrzymałem mandat poselski.

W czerwcu 2009 roku z powodzeniem kandydowałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zostałem członkiem Komisji Rybołówstwa, zastępcą koordynatora Komisji Petycji, członkiem Delegacji Do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Turcja, zastępcą członka Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Delegacji do spraw z Japonią.

W maju 2014 roku wyborcy ponownie okazali mi swoje zaufanie i zdobyłem mandat posła do Parlamentu Europejskiego na kolejną kadencję. Postanowiłem kontynuować swoją pracę w Komisji Rybołówstwa jako jej wiceprzewodniczący, w Komisji Petycji ponownie jako zastępca koordynatora, w komisji Handlu Międzynarodowego, jako zastępca członka. Jestem także członkiem Delegacji do spraw stosunków z Japonią oraz zastępcą członka w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej oraz Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Prywatnie bardzo lubię nadmorskie spacery, architekturę Gdańska oraz dobre kino.

 

 

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco