22.06.2018

5 lat Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji

W środę odbędzie się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy, EED). W czerwcu mija 5 lat działalności EED, powołanej z inicjatywy polskiej prezydencji. Z tej okazji, po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla, w ramach uczczenia 5-lecia działalności EED. W wydarzeniach udział wezmą przedstawiciele odbiorców wsparcia EED, a Parlament Europejski będzie reprezentować poseł Andrzej Grzyb, promotor powołania EED i autor sprawozdania PE o EED oraz posełBogdan Wenta, koordynator Komisji DEVE PE.

Więcej informacji nt. wydarzenia

Posiedzenie Rady Zarządzającej EED: środa 27 czerwca, godz. 13:00, siedziba EED Rue de la Loi 34, Bruksela

Obchody 5lecia działalności EED: środa, 27 czerwca, godz. 17:30-20:00, sala PHS 7C050, Parlament Europejski, Bruksela 

Polski węgiel a przyszłość przemysłu stalowego w UE

W nadchodzącym tygodniu obędzie się międzynarodowa konferencja nt. przyszłości przemysłu stalowego UE, organizowanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Po 2023 r. pozostanie ona jedynym unijnym producentem węgla koksującego - już dziś 85% tego surowca, niezastępowalnego przy produkcji stali, jest do UE importowane. Dlatego kluczowa jest obecność węgla koksującego na unijnej liście 27 surowców krytycznych - w tej sprawie w ubiegłym roku skutecznie interweniował w Komisji Europejskiej Jerzy Buzek, który weźmie udział w wydarzeniu.

Środa, 27 czerwca, godz. 14:00-15:00, Bibliotheque Solvay, Bruksela 

Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbędzie się seminarium organizowane przez Polską Federacją Producentów Żywności, we współpracy z Copa Cogeca. Tematem przewodnim spotkania będą kwestie funkcjonowania rynku jednolitego w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Udział wezmą m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego, urzędnicy Komisji Europejskiej, przedstawiciele sektora rolno-żywnościowego z Polski i z UE. Gospodarzami spotkania są europosłowie Czesław Siekierski i Andrzej Grzyb.

Wtorek, 26 czerwca, o godz. 12:00, sala ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela

Konferencja prasowa: wtorek, 26 czerwca, godz. 14:00, sala ASP 5E3, Parlament Europejski, Bruksela 

Następny budżet UE: co z kulturą i kreatywną Europą?

Od ponad 20 lat Unia Europejska tworzy programy finansowania wspierające europejskie projekty kulturalne. W 2014 roku zostały one połączone w jeden program w całości poświęcony kulturze: Kreatywna Europa. Program ten wspiera sektor kultury i sektor audiowizualny, finansuje produkcję europejskich dzieł kultury. Przedstawiając projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, Komisja Europejska określiła nowe priorytety dla UE i jaka mogłaby być przyszłości Kreatywnej Europy. Podczas śniadania roboczego przedstawiciele sektora kultury i inni zaproszeni goście będą rozmawiać nad nową propozycją Komisji i przedstawią różne projekty wspierane obecnie przez Program. Wydarzenie otworzy Bogdan Wenta, który z ramienia Grupy EPL koordynuje prace dotyczące przyszłego kształtu programu Kreatywna Europa w Komisji Kultury.

Wtorek, 26 czerwca, godz. 8:00 - 9:30, MEP Salon, Parlament Europejski, Bruksela

Dialog międzywyznaniowy Grupy EPL - konferencja: rola religii w procesie integracji europejskiej w Gruzji

W dniach 28-29 czerwca odbędzie się wyjazd studyjny do Gruzji grupy roboczej ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego działającej w Parlamencie Europejskim w ramach Grupy EPL. Częścią wizyty będzie konferencja poświęcona roli Kościołów i wspólnot religijnych w procesie integracji europejskiej. Członkowie Grupy EPL będą dyskutować z reprezentantami środowisk akademickich, dziennikarzami oraz działaczami społecznymi, o roli, jaką odgrywa współcześnie religia w Gruzji. Ponadto politycy wraz z przedstawicielami gruzińskich środowisk religijnych będą rozmawiać na temat perspektyw procesu integracji Gruzji z Unią Europejską. Konferencja ma na celu pogłębienie dialogu między UE - Gruzją oraz bliższe poznanie charakterystyki stosunków bilateralnych między stronami. Obrady w Tbilisi zostaną zainicjowane przez współprzewodniczącego grupy ds. dialogu międzywyznaniowego i międzyreligijnego, Jana Olbrychta.

Czwartek 28 czerwca - piątek 29 czerwca, Tbilisi, Gruzja 

4. Europejskie Forum Sztuki

We wtorek wieczorem odbędzie się konferencja "Sztuka i wspólne wartości" w ramach 4. edycji Europejskiego Forum Sztuki. Forum to gromadzi młodych artystów, krytyków sztuki i  naukowców  z całej Europy. Artyści będą mieli okazję zaprezentowania swoich prac, a wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat współczesnego znaczenia europejskich wartości, takich jak godność, wolność tolerancja czy poszanowania praw człowieka, oraz sposobów wyrażania ich poprzez twórczość. Bogdan Wenta, członek Komisji Kultury i Edukacji jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Wtorek, 26 czerwca, godz. 18:30-20:00,  sala JAN 2Q2, Parlament Europejski, Bruksela

  • Źródło : eppgroup.eu
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco