Z Brukseli
21.06.2018

Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura!

Dziś Komisja Prawna przyjęła swoje stanowisko w sprawie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, których celem jest dostosowanie przepisów do rzeczywistości online, wsparcie autorów i twórców, a także zmniejszenie skali piractwa w Internecie.

Czytaj więcej
Z Brukseli
13.06.2018

Komunikat Delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat niezawisłości sądownictwa w Polsce.

Czytaj więcej
Z Brukseli
13.06.2018

Parlament poparł udzielenie Ukrainie przez UE miliarda euro pomocy finansowej na lata 2018-2019

Miliard euro pożyczki na pokrycie luki w finansowaniu zewnętrznym w latach 2018-2019, Pomoc wypłacana w dwóch transzach przez 2,5 roku, pod warunkiem podjęcia przez Ukrainę określonych działań, Parlament oczekuje od Ukrainy zdecydowanej walki z korupcją, w tym powołania sądu antykorupcyjnego jeszcze przed wypłatą środków

Czytaj więcej
Z Brukseli
13.06.2018

Reforma sądownictwa w Polsce: debata z Fransem Timmermansem

W środę o 15.00 parlamentarna debata o zmianach w polskim sądownictwie z Fransem Timmermansem, pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej
Z Brukseli
08.06.2018

Wizyta laureatów konkursów oraz przedstawicieli lokalnych kół i stowarzyszeń działających na terenie Pomorza.

Wizyta laureatów konkursów oraz przedstawicieli lokalnych kół i stowarzyszeń działających na terenie Pomorza.

W dniach od 4 do 6 czerwca miałem przyjemność gościć w Paramencie Europejskim w Brukseli grupę 50 osób z Trójmiasta i okolic.

Czytaj więcej
Z Brukseli
31.05.2018

Parlament wzywa kraje UE do zaprzestania praktyk zwiększających niepewność zatrudnienia

Pracownicy zatrudnieni na podstawie tymczasowej lub elastycznej umowy o pracę muszą mieć zapewnioną taką samą ochronę jak inni pracownicy. Państwa UE muszą zapewnić przestrzeganie zasady „jednakowa płacę za taką samą pracę w tym samym miejscu”. Dyrektywa w sprawie czasu pracy muszą być stosowane do pracowników zatrudnionych na podstawie zerogodzinowych umowy o pracę

Czytaj więcej
Z Brukseli
30.05.2018

Skuteczniejsze narzędzia obronne dla handlu chroniące miejsca pracy i przemysł w UE

Wyższe cła na towary importowane po zaniżonych lub subsydiowanych cenach Skrócone i przejrzyste dochodzenia antydumpingowe, porady i pomoc dla MŚP, zaangażowane związki zawodowe Dumping społeczny i środowiskowy będzie brany pod uwagę przy naliczaniu ceł

Czytaj więcej
Z Brukseli
17.05.2018

Ukraina: komisja PE za udzieleniem pomocy finansowej Ukrainie

Posłowie komisji handlu międzynarodowego dali zielone światło na uruchomienie 1 miliarda euro pomocy finansowej Ukrainie. Środki te, udzielone w formie długo - i średnioterminowych pożyczek, mają pokryć część zobowiązań finansowych Kijowa w tym i przyszłym roku i wesprzeć władze Ukrainy w stabilizacji sytuacji gospodarczej kraju.

Czytaj więcej
Z Brukseli
02.05.2018

Plany budżetu UE po 2020 są celowe, ale brakuje im ambicji, uważają posłowie

Większość posłów z zadowoleniem przyjęła plan Komisji Europejskiej zwiększenia wkładów krajowych do 1,11% DNB i wprowadzenia nowych źródeł dochodów do kolejnego długoterminowego budżetu UE.

Czytaj więcej
© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco