Jarosław Wałęsa (PPE ). Pani Przewodnicząca! Ukraińska gospodarka znalazła się w stanie poważnego kryzysu spowodowanego przez długotrwałe problemy strukturalne, które w ostatnim czasie zaostrzyły się w wyniku konfliktu zbrojnego. W obecnej sytuacji wsparcie finansowe dla Ukrainy jest niezbędne, ale musi iść w parze z głębokimi reformami. I pomoc, którą oferujemy, pomoc ze strony Unii Europejskiej, powinna być ukierunkowana na wzmocnienie najbardziej wrażliwych sfer gospodarki ukraińskiej.

Zmiany te muszą dotyczyć uzyskania stabilizacji fiskalnej, poprawy wskaźników ekonomicznych, ale również kwestie walki z korupcją, podatki, poprawa sytuacji sektora finansowego oraz środowiska biznesowego. I koncentrując się na tych powyższych obszarach, Unia Europejska z pewnością zwiększy swój wkład w łagodzenie trudności finansowych na Ukrainie i przyczyni się również do wsparcia celów Unii Europejskiej w zakresie promowania stabilności gospodarczej i rozwoju na Ukrainie, a także poszerzy nasze zrozumienie polityki naszych wschodnich sąsiadów. Najbardziej istotnym elementem jest jednak to, żeby nasza pomoc wzmocniła zobowiązania rządu Ukrainy w zakresie wprowadzania reform gospodarczych.

Zobacz zapis wideo wystąpienia w serwisie Parlamentu Europejskiego

© Jarosław Wałęsa 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco