Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.05.20

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r.

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Pani Przewodnicząca! Jak co roku spotykamy się tutaj, aby ocenić, czy i jakie zmiany na lepsze miały miejsce na drodze Turcji do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.05.19

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Jarosław Wałęsa (PPE ), in writing . – It is estimated that around 80 million people in the European Union have a disability. It should be one of our top priorities as Members of the European Parliament to ensure that the equal rights, dignity, equal treatment and full participation of persons with disabilities in society is a fact and not a mere wish.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.05.19

Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Mr President, I have a few points to make. First of all, the scope of the regulation should stay untouched; we should not go beyond the fight for proposed minerals and metals. Secondly, I also support the proposed definitions of minerals and metals. As for the idea of certification, it must be ensured that the certification within each jurisdiction is recognised.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.28

Nowa strategia leśna UE

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego nowej strategii leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.28

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Mr President, I would like to ask you to postpone the final vote on the legislative resolution for the purpose of conducting the negotiations with the co-legislators.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.27

Film europejski w dobie cyfrowej (krótka prezentacja)

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . – Celem sprawozdania jest wspomaganie promocji, dystrybucji oraz zauważalności europejskiego filmu.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.27

Obowiązek wyładunku

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Szanowni Państwo! Eliminowanie odrzutów to filar reformy wspólnej polityki rybołówstwa.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.27

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby (2)

Jarosław Wałęsa, rapporteur . – Madam President, I would like to thank everyone for their contribution throughout the process of our work and in today’s debate, even those with whom I strongly disagree.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.27

Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby

Jarosław Wałęsa, rapporteur . – Madam President, this multi-species plan has been long awaited. I believe this approach is much more effective than management based on a single species. It aims to take account of interspecies interactions, such as the influence of the cod stock on herring and sprat stocks, and the other way around.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.27

Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Pani Przewodnicząca! Po tragedii z 2013 r. rząd Bangladeszu oraz zachodnie firmy odzieżowe podjęli wspólne działania pod kątem integralności konstrukcyjnej, bezpieczeństwa pożarowego i elektrycznego w tamtych fabrykach.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.15

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros)

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . - Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros złożony przez Francję).

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.15

Setna rocznica ludobójstwa w Armenii

Jarosław Wałęsa (PPE ). - Panie Przewodniczący! Nad tymi wydarzeniami przez lata panowała zmowa milczenia, a do tej pory władze w Turcji nie przyznają się do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Co gorsza, do tej pory nie wszystkie państwa oficjalnie uznały ludobójstwo Ormian, a w samej Turcji ci, którzy walczą z negowaniem tej rzezi, muszą się liczyć z karami na podstawie kodeksu karnego za obrazę narodu tureckiego.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.04.15

Zmiana rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . – Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne są bez wątpienia najważniejszą polityką inwestycyjną Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.03.25

Sprawozdanie roczne dotyczące podatków

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie. ‒ Głosowałem za przyjęciem rocznego sprawozdania dotyczącego podatków. Polityka podatkowa poprzez zabezpieczenie podstawy naszych dochodów stanowi istotną część stabilności budżetowej. Niezbędne są niezwłoczne, skoordynowane i spójne działania, w celach wyeliminowania przestępstw polegających na uchylaniu się od opodatkowania, zmierzenia się z oszustwami podatkowymi oraz unikaniem płacenia podatków, a także zwalczania agresywnego planowania podatkowego i rajów podatkowych, stosując wspólne podejście, które powinno być wdrażane nie tylko na szczeblu europejskim, lecz również globalnym.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.03.25

Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy

Jarosław Wałęsa (PPE ). – Pani Przewodnicząca! Ukraińska gospodarka znalazła się w stanie poważnego kryzysu spowodowanego przez długotrwałe problemy strukturalne, które w ostatnim czasie zaostrzyły się w wyniku konfliktu zbrojnego. W obecnej sytuacji wsparcie finansowe dla Ukrainy jest niezbędne, ale musi iść w parze z głębokimi reformami. I pomoc, którą oferujemy, pomoc ze strony Unii Europejskiej, powinna być ukierunkowana na wzmocnienie najbardziej wrażliwych sfer gospodarki ukraińskiej.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.03.25

Konkluzje Rady Europejskiej (posiedzenie w dniach 19-20 marca 2015 r.)

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . – Konkluzje Rady Europejskiej i Komisji z 19 i 20 marca 2015 r. obejmują szereg istotnych dla Unii Europejskiej zagadnień. Po pierwsze, dotyczą unii energetycznej, która niewątpliwie jest ważnym elementem wspólnej polityki państw członkowskich. Rada Europejska słusznie podkreśliła znaczenie przyspieszenia prac infrastrukturalnych, w tym stworzenia połączenia z regionami peryferyjnymi w celu zbudowania bezpiecznego wewnętrznego rynku energetycznego.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.03.11

Powołanie Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie. — Głosowałem za porozumieniem o powołaniu Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego. Zmiana umowy w sprawie GFCM została zainicjowana w 2013 r. Po zakończonej w 2011 r. weryfikacji rezultatów działania stwierdzono, że porozumienie należy zmienić, aby jaśniej określić jego cele oraz funkcje, a także wzmocnić jego skuteczność. Ogólnym celem obecnej umowy jest biologiczne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe zrównoważenie żywych zasobów morskich.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.03.09

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . – Polityka konkurencji ma kluczowe znaczenie dla całej UE, a co za tym idzie wszystkich jej obywateli.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.02.25

Decyzja podjęta w sprawie ram strategicznych unii energetycznej

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie . – Celem istnienia unii energetycznej jest zapewnienie bezpieczeństwa, odporności na ewentualne problemy z dostawami oraz decyzyjności o przepływie energii. Niezawodna, zrównoważona, a przy tym konkurencyjna energia to temat, z którym żadne z państw UE obecnie nie może sobie w pełni autonomicznie poradzić.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2015.02.11

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

Jarosław Wałęsa (PPE ), na piśmie. — Głosowałem za przyjęciem projektu umowy i protokołu o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu.

Czytaj więcej
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco