Archiwum wszystkich wystąpień Jarosława Wałęsy dostępne są pod adresem Parlamentu Europejskiego.

Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.12.11

Ochrona zwierząt podczas transportu (debata)

Ochrona zwierząt podczas transportu (debata)

Zharmonizowane wdrożenie i egzekwowanie przepisów dotyczących praw zwierząt ma duże znaczenie dla utrzymania wysokich norm ich dobrostanu i zapobiegania zakłóceniom rynkowym w Unii Europejskiej.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.11.21

Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby (debata)

Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby (debata)

Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby - Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich - Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków - Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb - Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (debata)

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.06.14

Parlament precyzuje zasady informowania o składzie mleka dla niemowląt i produktów bezglutenowych

Parlament precyzuje zasady informowania o składzie mleka dla niemowląt i produktów bezglutenowych

Doprecyzowane zostaną zasady dotyczące informacji zawartych na opakowaniach i składu mleka dla niemowląt oraz produktów dla osób ze specjalnymi zaleceniami medycznymi. Zwiększy się ochrona konsumentów, a branża uzyska pewność tego, jakie informacje producenci muszą umieszczać na swoich produktach.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.06.13

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

− Głosowałem za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji Unii Europejskiej z Japonią. Uważam, że Rada powinna tymczasowo nie zezwolić na rozpoczęcie negocjacji handlowych, aż do momentu określenia przez Parlament swojego stanowiska w sprawie proponowanego mandatu negocjacyjnego na podstawie sprawozdania komisji INTA. Działanie takie byłoby zgodne z art. 90 ust. 2 Regulaminu Parlamentu.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.06.11

Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata) cz. 2

Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata) cz. 2

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE ), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” – Dziękuję serdecznie za to pytanie.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.06.11

Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata)

Negocjacje handlowe UE z Japonią (debata)

Jarosław Leszek Wałęsa, w imieniu grupy PPE . – Panie Przewodniczący! Bardzo dziękuję panu komisarzowi za przedstawienie tego, co się wydarzyło w ostatnim roku. Rzeczywiście, mamy się z czego cieszyć i mamy za co chwalić Komisję.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.23

Sudan i Sudan Południowy (debata)

Sudan i Sudan Południowy (debata)

- Dziękuję, Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Południowy Sudan, który po najdłuższej wojnie współczesnej Afryki wywalczył sobie prawo do secesji, od lat uważany jest za światowe epicentrum nędzy i nieszczęścia. Nowe państwo, chociaż zamknęło jeden z tragicznych etapów w swojej historii, stanęło przed kolejnym i wygląda na to, że wcale nie łatwiejszym, bo u jego podwalin leży stary powód konfliktów, czyli nierówny dostęp do zasobów naturalnych na północy i południu.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.23

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

− Głosowałem za przyjęciem poprawek do rozporządzenia dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym. W ostatnich latach zauważalny jest spadek liczby tego gatunku ryb. W związku z tym należy podjąć działania mające na celu odbudowanie tych zasobów do 2019 r. przy zerowych połowach bądź przy ich aktualnym poziomie do 2022 r. W tym celu konieczne jest ograniczenie dopuszczalnych połowów z 13500 do 12900 ton.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.22

Tuńczyk błękitnopłetwy we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (debata)

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE ). - Panie Przewodniczący! Sugestie sprawozdawcy dotyczące zmiany biernego podejścia oraz podjęcia aktywnych działań, żeby wyprzedzać sytuację, a nie jedynie nadążać za rozwojem wydarzeń, są słuszne i należy się z nimi zgodzić.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.21

Perspektywy dla kobiet w Turcji do roku 2020 (krótka prezentacja)

Perspektywy dla kobiet w Turcji do roku 2020 (krótka prezentacja)

na piśmie . – Strategia Europa 2020 ma na celu przywrócić stan gospodarki sprzed kryzysu. Do zapewnienia konkurencyjnego rynku niezbędny jest udział kobiet w gospodarce. Turcja jako kraj kandydujący do Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania praw człowieka oraz dalszego przeprowadzania i monitorowania wdrażania reform legislacyjnych. Należy cieszyć się ze stopniowo dokonującej się transformacji roli kobiety, jednak trzeba podjąć ogrom pracy w celu znormalizowania ich uczestnictwa szczególnie w społeczeństwie, gospodarce i polityce.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.10

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania - in English

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania - in English

in writing . - I have voted in favor of the resolution on Maritime Piracy (2011/2962(RSP) ) in an effort to continue the protection of all sea barring vessels and the men and women that work at sea. I strongly believe that this resolution can implement the appropriate measures to insure safer waters as well as hamper, if not stop, the actions of the so called pirates.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.05.09

Przyszłość Europy (debata)

Przyszłość Europy (debata)

na piśmie . – 9 maja dla upamiętnienia powstałego w 1950 roku planu Schumana obchodzone jest święto Unii Europejskiej. Dokument ten dał początek europejskiej integracji gospodarczej, która stała się podstawą późniejszej integracji politycznej.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.04.18

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania - in English

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania - in English

in writing . − I voted in favour of the Annual Report on Human Rights in the World and the European Union’s policy on the matter, including implications for the EU’s strategic human rights policy.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.04.17

Sytuacja w Birmie (debata) - in English

Sytuacja w Birmie (debata) - in English

in writing. – While I stand with my colleagues in congratulating the strides made in Burma, not only in the election but also in their clear move toward a democratic system, there still are, however, extensive problems that should not be overlooked.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.04.17

Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (debata)

Prawa człowieka na świecie i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinie (debata)

 - Pani Przewodnicząca! Zacznę od podziękowania panu posłowi Howittowi za jego sprawozdanie, które jest dobrym punktem wyjścia przy podejmowaniu tego trudnego tematu. Sprawozdanie wyczerpująco przybliża tę tematykę w kontekście polityki prowadzonej przez Unię Europejską.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.03.29

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (debata)

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r. (debata)

na piśmie . – To bardzo ważne, aby Parlament Europejski, instytucja, która de facto jest najbliżej obywatela, wypowiadał się na temat usuwania przeszkód w zakresie praw obywatelskich w Unii Europejskiej. W naszej Komisji Petycji to tak zwany chleb powszedni. Obywatele regularnie zwracają się do nas i wskazują na szereg barier uniemożliwiających im korzystanie z praw obywateli.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.03.28

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia dotyczące Turcji (debata)

- Panie Przewodniczący! W tym roku chciałbym skupić się na jednym bardzo ważnym aspekcie, który jest również poruszany w tym sprawozdaniu. Chodzi o procesy dziennikarzy, którzy są aresztowani pod różnymi pretekstami, na przykład na podstawie prawa antyterrorystycznego za rzekome rozpowszechnianie poglądów i propagandę organizacji terrorystycznych z powodu poruszania w swojej pracy niewygodnych dla władz w Ankarze tematów.

Czytaj więcej
Wystąpienia na posiedzeniu plenarnym
2012.03.13

Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (debata)

Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (debata)

na piśmie. – Myślę, że wyrażając swoje oburzenie wywołane treściami zamieszczonymi na portalu holenderskiej Partii na rzecz Wolności (PVV), oddam stanowisko w tej sprawie nie tylko EPL, ale też zdecydowanej większości członków Parlamentu. Pan Wilders i jego partia argumentują, iż większa liczba pracowników z nowych państw Unii powoduje wzrost przestępczości i pogorszenie standardu życia w Holandii.

Czytaj więcej
© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco