Komisja Handlu Międzynarodowego - Jarosław Wałęsa - Poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Komisji ds. Unii Europejskiej, przewodniczący stałej delegacji Sejmu i Senatu na Konferencje Parlamentarną Morza Bałtyckiego.

Komisja Handlu Międzynarodowego ma uprawnienia w zakresie kwestii związanych z tworzeniem i wdrażaniem wspólnej polityki handlowej Unii oraz jej zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi, a w szczególności:

  1. stosunków finansowych, gospodarczych i handlowych z krajami trzecimi i organizacjami regionalnymi,
  2. środków harmonizacji technicznej lub standaryzacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego,
  3. stosunków z właściwymi organizacjami międzynarodowymi oraz z organizacjami promującymi integrację gospodarczą i handlową na poziomie regionalnym poza Unią,
  4. stosunków ze Światową Organizacją Handlu, również w jej wymiarze parlamentarnym.

Komisja Handlu Międzynarodowego pozostaje w kontakcie z właściwymi delegacjami międzyparlamentarnymi i delegacjami ad hoc w zakresie gospodarczych i handlowych aspektów stosunków z krajami trzecimi.

Strona internetowa Komisji Handlu Międzynarodowego

Podstrona Komisji Handlu Międzynarodowego na stronach Parlamentu Europejskiego:

© Jarosław Wałęsa 2015 - 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Nabucco